امروز : 30 اردیبهشت 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

پیشخوان الکترونیکی ارباب رجوع با هدف ارائه خدمات غیر حضوری، سهولت دسترسی، پیگیری و پاسخگویی مکانیزه و سریع برای ارباب رجوع در دانشگاه راه اندازی شده است.

مراجعه کنندگان محترم جهت ارائه درخواست خود می توانند به آدرس مستقیم سامانه fc.kaums.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت و پیگیری درخواست های خود اقدام کنند.

پس از مراجعه به سامانه با وارد کردن شماره تلفن همراه خود وارد سامانه شده و فایل word درخواست خود را در قالب الگوی زیر کامل کرده و در قسمت فایل متن بارگذاری کنید و اگر مستندات دیگری دارید می توانید با فرمت های pdf ,jpg ,zip ,word  در قسمت پیوست اضافه کنید سپس با ورود مشخصات ارسال کننده درخواست نامه خود را ثبت کنید.

قبل از بارگذاری نامه به موارد ذیل دقت نمایید:

الف: در صورتی که نامه دست نویس شخص (حقیقی) باشد؛

1. نامه خوانا باشد.

2. عنوان گیرنده مشخص باشد.

3. شماره تماس و تاریخ در نامه الزامی می باشد.

4. در صورتی که در نامه به مستندی اشاره شده حتما فایل پیوست ضمیمه شود.

ب: در صورتی که نامه از شرکت (حقوقی) ارسال می شود؛

1. دارای سربرگ، مهر و امضاء شرکت باشد.

2.  شماره و تاریخ در نامه درج شده باشد.

3. عنوان گیرنده مشخص شده باشد.

4. در صورتی که در نامه به مستندی اشاره شده حتما در فایل پیوست ضمیمه شود.

 

توجه: در صورت رعایت نشدن موارد فوق به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای ثبت درخواست خود، فرم ذیل را دانلود کرده و در سامانه پیشخوان قسمت فایل متن بارگذاری نمایید.