امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

نام پایگاه

 معرفی وکاربرد

مرکز مالکیت معنوی

https://iripo.ssaa.ir

جستجوی پتنت‌های داخلی

قابلیت دسترسی به پتنت‌های ثبت شده ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع PCT  واستاد پتنت مرتبط با دفاتر ملی و منطقه‌ای

دفتر ثبت اختراعات اروپا

دسترسی رایگانی به حجم قابل توجهی از پتنت‌های ارائه شده به دفاتر مختلف ثبت اختراع در سراسر دنیا

https://patents.google.com

قابلیت جستجو و دسترسی به اسناد ثبت شده در تمامی پایگاه‌های داده  به همراه دسترسی به دانش پیشین در قالب کتاب‌ها

Free Patents Online

جهت جستجوی سریع و تخصصی اطلاعات پروانه های ثبت اختراع پایگاه های اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا، اداره ثبت اختراع اروپا، چکیده های ژاپن، سازمان جهانی مالکیت فکری و اداره ثبت اختراع آلمان

سازمان  بین المللی غیر انتفاعی

 

جهت جستجوی اسناد پتنت و غیر پتنت

جستجوی اسناد پتنت و اسناد اطلاعاتی غیر پتنت

لیست اخبار صفحه :1