امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری مراسم گرامیداشت روز پژوهش و فناوری 1402

گزارش تصویری مراسم گرامیداشت روز پژوهش و فناوری 1402

این مراسم با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کوروش ساکی و جمعی از معاونین، مدیران، اعضا محترم هیات علمی و جمعی از کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه 28 آذرماه در سالن دکتر محمد قریب برگزار گردید.