امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1375 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و به عنوان یکی از پرسابقه ترین کمیته های تحقیقات کشوری شناخته میشود. هدف و رسالت اصلی این کمیته ارتقا سطح علمی و پژوهشی دانشجویان میباشد. این کمیته در طی سالهای گذشته با آموزش دانشجویان جهت کسب مهارتهای پژوهشی، حمایت از دانشجویان جهت انجام طرح های تحقیقاتی، ارائه مشاوره های پژوهشی و فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت حضور دانشجویان در طرح های تحقیقاتی گامهای موثر در جهت ارتقا سطح پژوهشی دانشگاه برداشته است، به طوریکه اعضای این کمیته موفق به چاپ مقالاتی در مجلات معتبر داخلی و خارجی گشته اند. این کمیته از سال 1377 اقدام به چاپ فصلنامه کنکاش نموده که تاکنون 42 شماره از این مجله به چاپ رسیده است. با توجه به فعالیتهای انجام شده در کمیته تحقیقات دانشجویی در جهت افزایش سطح کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی هم اکنون اکثرطرحهای پیشنهادی دانشجویان با همکاری شورای پژوهشی کمیته تحقیقات انجام میشود.

 

نحوه درج صحیح وابستگی سازمانی(Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی:

  • فارسی : کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
  • English: Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. 

 

لیست اخبار صفحه :1