امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مشاوره ثبت

زمان :

دوشنبه ها ساعت 12-10

با تعیین وقت قبلی از طریق :

 - شماره تلفن: 55589339-031

 خدمات:

- برگزاری جلسات مشاوره ای با درخواست‌کنندگان راه اندازی برنامه ثبت

- برگزاری جلسات با مسئولین ثبت در حال اجرا جهت ارزیابی برنامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف

- مشاوره در خصوص تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها

- ارایه تجربیات برای اجرای هر چه بهتر برنامه

- مشاوره در خصوص تامین هزینه های برنامه های ثبت

لیست اخبار صفحه :1