امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی نظام ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت