امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید علیرضا طلائی
مدیر واحد امور کارگاه ها
دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research) / فیزیولوژی
دکتر سید علیرضا طلائی
CV
شرح وظایف:
  1. مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاه های مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی، برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق مقدماتی، مورد نیاز دانشجویان کارورزان و دستیاران و اعضای هیات علمی
  3. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های پیشرفته روش تحقیق در زمینه های تخصصی
  4. شرکت در کلیه کارگاه های برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین
  5. حضور در تیم های کارگروهی و راهنمایی آنان
  6. تعیین مسیر سخنرانی مدرسین کارگاه
  7. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشگاه، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاهها