امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

این دفتر پس از پذیرفته شدن دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از یازده دانشگاه علوم پزشکی کشور در طرح آزمایشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران درسال 1383 تحت معاونت پژوهشی دانشگاه با نام دفتر ارتباط با صنعت تأسیس شد. نخست مسئول دفتر جناب آقای دکتر صابری (متخصص طب کار) و سپس مسئول این دفتر جناب آقای دکتر ربانی (مهندسی بهداشت محیط) منصوب گردید. مدتی نیز آقای دکتر عباس بهرامی (دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) و دکتر حسن رحمانی (دکتری مهندسی بهداشت محیط) سرپرستی این واحد را به عده داشته‌اند.

در حال حاضر این دفتر با نام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در حال فعالیت است و  سرپرست آن آقای دکتر مهدی ملکوتی‌خواه می‌باشد.

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

  • انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای برون سازمانی
  • ارائه مشاوره به اعضاء هیئت‌علمی و دانشجویان جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی و عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پژوهشی و مشاوره‌ای
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و انجام طرح‌های تحقیقاتی و خدماتی با نهادهای برون سازمانی (مراکز صنعتی و سازمان‌ها و ارگان‌ها و مؤسسات) در قالب انعقاد قرارداد بین طرفین
  • برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی توسط اساتید و دانشجویان از مراکز صنعتی و ... به‌منظور همکاری در ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و مطالعاتی و ایجاد تسهیلات بازدید از امکانات و مراکز پژوهشی دانشگاه برای مراکز و مؤسسات و ...
  • جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد مراکز صنعتی و انتقال آن به دانشگاهیان
  • انتقال تکنولوژی (Technology Transfer) و تجاری‌سازی محصولات حاصل از تحقیقات دانشگاهی حمایت از اخترعات ثبت شده، کمک در حفظ مالکیت فکری فناوران و تقویت ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت تجاری‌سازی و اقتصادی کردن اختراعات
  • ارتباط دادن مخترعین با بخش ارتباط با صنعت دانشگاه جهت تجاری‌سازی اختراع و کوتاه‌تر کردن این فرایند