امروز : 30 اردیبهشت 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر غلامعلی حمیدی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
ریاست شورای ارتباط با صنعت
استاد

فاطمه بارفروش

فاطمه بارفروش

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و تجاری سازی

دکتر علی محمد نیک فرجام

دکتر علی محمد نیک فرجام

دکترای تخصصی (PhD) / کامپیوتر
عضو شورای ارتباط با صنعت
استادیار

دکتر حسین نیکزاد

دکتر حسین نیکزاد

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
عضو شورای ارتباط با صنعت
استاد

دکتر احسان احمدی

دکتر احسان احمدی

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط
عضو شورای ارتباط با صنعت
استادیار

مهندس محمود تولایی

مهندس محمود تولایی

عضو شورای ارتباط با صنعت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط
عضو شورای ارتباط با صنعت
استاد

دکتر حمیدرضا صابری

دکتر حمیدرضا صابری

دکترای تخصصی پزشکی / طب کار
عضو شورای ارتباط با صنعت
دانشیار

دکتر علی اصغر خواجه وندی

دکتر علی اصغر خواجه وندی

کارشناسی ارشد / مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو شورای ارتباط با صنعت
مربی

دکتر محمدباقر میرانزاده

دکتر محمدباقر میرانزاده

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط
عضو شورای ارتباط با صنعت
استاد

دکتر مجید لطفی‌نیا

دکتر مجید لطفی‌نیا

دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری
عضو شورای ارتباط با صنعت
استادیار

مهندس مجید برازنده

مهندس مجید برازنده

عضو شورای ارتباط با صنعت
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان

دکتر مهدی ملکوتی‌خواه

دکتر مهدی ملکوتی‌خواه

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو شورای ارتباط با صنعت
استادیار