امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر غلامعلی حمیدی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
ریاست شورای پژوهشی دانشگاه
استاد

دکتر محمود خاکساری

دکتر محمود خاکساری

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر سمیه نادی

دکتر سمیه نادی

دکترای تخصصی (PhD) / کتابداری و اطلاع رسانی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
استادیار

دکتر مهدی رسولی منش

دکتر مهدی رسولی منش

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
استادیار

دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت حرفه ای
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر محمود سلامی

دکتر محمود سلامی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا شریف

دکتر محمدرضا شریف

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های عفونی کودکان
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر حسین نیکزاد

دکتر حسین نیکزاد

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
استاد

دکتر بتول زمانی

دکتر بتول زمانی

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
استاد

دکتر مهرداد فرزندی پور

دکتر مهرداد فرزندی پور

دکترای تخصصی (PhD) / مدیریت اطلاعات سلامت
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر علی کریمیان

دکتر علی کریمیان

دکترای تخصصی پزشکی / گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر زهرا تقربی

دکتر زهرا تقربی

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر کوثر رضائی فر

دکتر کوثر رضائی فر

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر حامد میرزایی

دکتر حامد میرزایی

دکترای تخصصی (PhD) / زیست فناوری پزشکی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر زهرا بتولی

دکتر زهرا بتولی

دکترای تخصصی (PhD) / کتابداری و اطلاع رسانی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر علی محمد نیک فرجام

دکتر علی محمد نیک فرجام

دکترای تخصصی (PhD) / کامپیوتر
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
استادیار

دکتر همایون نادریان

دکتر همایون نادریان

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر امیر قادری

دکتر امیر قادری

ph.d مطالعات اعتیاد
دبیر شورای پژوهشی دانشگاه