امروز : 30 اردیبهشت 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می‌رساند مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان آمادگی دارد تا به پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه خدمات زیر را ارائه نماید.

برخی از خدمات قابل ارائه در مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

- فروش موش سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) نژاد NMRI (نر و ماده)

- فروش موش سفید بزرگ آزمایشگاهی (موش صحرایی=رت) نژاد WISTAR (نر و ماده)

- گاواژ انواع حیوانات آزمایشگاهی

- تزریق داخل صفاقی انواع حیوانات آزمایشگاهی

- تزریق داخل وریدی انواع حیوانات آزمایشگاهی

حیوان آزمایشگاهی قیمت یک سر (ریال)
هزینه روزانه نگهداری (ریال)
موش بزرگ آزمایشگاهی (رت) 250000
3000
موش کوچک آزمایشگاهی (سوری) 120000
3000

 

سایر هزینه ها در مرکز تکثیر و پرورش حیوانات به صورت ذیل محاسبه می گردد:

- هزینه روزانه نگهداری حیوان: تعداد حیوان × تعداد روز نگهداری × هزینه نگهداری یک روز حیوان

- هزینه پرسنلی نگهداری حیوان: تعداد روز نگهداری × هزینه پرسنلی یک روز نگهداری