امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تماس با دفتر نظارت و ارزشیابی

  • تلفن: 031-55542999-– داخلی 502
  • نمابر: 55575057
  • پست الکترونیکی:  nezarat_at_kaums.ac.ir
دکتر امیر قادری

دکتر امیر قادری

ph.d مطالعات اعتیاد
سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی


شرح وظایف
x

-  برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

- اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

- برگزاری جلسات کمیته بودجه ریزی دانشگاه

- ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز

- تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و ارایه گزارش به شورای پژوهشی دانشگاه

- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای پژوهشی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت

- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه

- جمع آوری و ارایه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت پژوهشی در دانشگاه

- بررسی  تصویب طرح های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه

- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی پژوهش در دانشگاه و ارایه طرح های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی پژوهشی دانشگاه

- ارتباط با دانشگاه های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن

- پیشنهاد برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی

- تهیه آیین نامه و دستورالعمل های لازم در زمینه مربوط

- نظارت بر حسن اجرای مقررات پژوهشی دانشگاه و ارایه گزارش موارد تخلف به معاونت تحقیقات و فناوری

ریحانه ابراهیمی

ریحانه ابراهیمی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس دفتر نظارت و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی


شرح وظایف
x

- تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

- بایگانی نامه های اداری

- اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

- اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان

- ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

- تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

- ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها  به سامانه پژوهان

- مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

- تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

- ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

- تحویل نامه های اداری

حسین ارباب

حسین ارباب

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس دفتر نظارت و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی


شرح وظایف
x

- تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

- مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

- بایگانی نامه های اداری

- گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهان

- تحویل نامه های اداری

- تسویه حساب طرح های تحقیقاتی