امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دستیابی به نتایج صحیح و مورد اعتماد از پژوهش ­های صورت گرفته روی حیوانات آزمایشگاهی، نیازمند در اختیار داشتن گونه­ های حیوانی است که شرایط تکثیر، نگهداری و پرورش آنها مطابق با استانداردهای بین ­المللی باشد. مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با این هدف در سال 1389 تأسیس شده و مشغول ارائه خدمت به پژوهشگران کشور است.