امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تاریخچه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه علوم پزشکی کاشان کار خود را به صورت رسمی به صورت مدیریت پژوهشی از سال 1366 آغاز نموده است. حجم و نوع کار در ابتدا محدو بوده  و تا سال 1372 به این شکل به کار خود ادامه داده است. در سال 1373 مدیریت پژوهشی  به طور رسمی بصورت یک معاونت با اختیارات مشخص شده در آمد و تا کنون نیز به کار خود ادامه داده است. اولین سرپرست معاونت  پژوهشی دانشگاه آقای دکتر حسین نیکزاد بوده است و اکنون نیز آقای دکتر حمیدرضا بنفشه سرپرستی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه را بعهده دارند. معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه دارای واحدهای ستادی و 10 مرکز تحقیقاتی مصوب است که 4 مرکز دارای موافقت قطعی و بقیه دارای موافقت اصولی هستند.

اهداف کلی معاونت پژوهشی مطابق برنامه استراتژیک 

  •  ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه 
  • گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش
  • ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه پژوهش
  • جذب و توسعه منابع ( انسانی، مالی )
  • بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه
  • جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط با صنعت
  • توسعه ظرفیت نظام مدیریت اطلاعات و دانش سلامت

چشم انداز

مابر آنیم تا از طریق پژوهش های کاربردی – بنیادی وقابلیت های موجود در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی کشورموجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقا و حفظ سلامت بر پایه منابع انسانی و فناوری های نوین را فراهم آوریم و جز 5 دانشگاه برترهمتراز باشیم .

دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر غلامعلی حمیدی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
معاون تحقیقات و فناوری
استاد

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی
معاون تحقیقات و فناوری 1401-1397
استاد

دکتر حسین نیکزاد

دکتر حسین نیکزاد

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تشریحی
معاون تحقیقات و فناوری 1384-1387 و 1373-1375
استاد

نادر ممتازمنش

نادر ممتازمنش

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و سرطان کودکان
معاون تحقیقات و فناوری 1375-1384
استادیار

 امیر حسین فقیهی

امیر حسین فقیهی

معاون تحقیقات و فناوری 1376-1384

عباس صمدی

عباس صمدی

معاون تحقیقات و فناوری 1372-1373

دکتر عبدالحمید خیام باشی

دکتر عبدالحمید خیام باشی

معاون تحقیقات و فناوری 1366-1372

دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر غلامعلی حمیدی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
معاون تحقیقات و فناوری
استاد

دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر غلامعلی حمیدی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
معاون تحقیقات و فناوری
استاد