امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
کتاب سیمای سرطان در استان مازندران 1398

کتاب سیمای سرطان در استان مازندران 1398

کتاب سیمای سرطان در استان مازندران 1398 توسط مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل منتشر شد.

فراخوان پذیرش دانشجویان پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فراخوان پذیرش دانشجویان پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فراخوان پذیرش دانشجویان پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی کاشان

با توجه به قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد با هدف ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در سال تحصیلی 1402-1403 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی Ph.D by Research در مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک این دانشگاه بنماید.

معرفی برنامه جذب دستیار پژوهش و دستیار پژوهش سرباز
معرفی برنامه جذب دستیار پژوهش و دستیار پژوهش سرباز

معرفی برنامه جذب دستیار پژوهش و دستیار پژوهش سرباز

به اطلاع می رساند طبق اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برنامه جذب دستیار پژوهش ( پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی، داروساز عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد.