امروز : 22 تیر 1403
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی
معاون تحقیقات و فناوری
دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
استاد
دکتر غلامعلی حمیدی