امروز : 01 مهر 1402
معاونت تحقیقات فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامعلی حمیدی
معاون تحقیقات و فناوری
دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی
استاد
دکتر غلامعلی حمیدی