7:46:58 PM 1399 / 06 / 29
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
بیش از ۹۰۰ نفر در وبینار جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد شرکت کردند

--1399 / 06 / 24  -8:7 تعداد مشاهدات :73


--1399 / 06 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :46

واحد امور کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می کند:

--1399 / 06 / 23  -10:18 تعداد مشاهدات :105


--1399 / 06 / 18  -8:28 تعداد مشاهدات :71


--1399 / 06 / 18  -8:17 تعداد مشاهدات :28


--1399 / 06 / 16  -12:28 تعداد مشاهدات :83


--1399 / 06 / 12  -7:55 تعداد مشاهدات :42

ویژه اعضای هیئت علمی، متخصصان و کارکنان بالینی دانشجویان ،کتابداران وکارشناسان پژوهشی

--1399 / 06 / 10  -13:53 تعداد مشاهدات :251


--1399 / 06 / 05  -14:1 تعداد مشاهدات :62


--1399 / 06 / 05  -12:51 تعداد مشاهدات :169

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :65

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :177

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :189

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :180

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :187

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :208

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :250

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:39 تعداد مشاهدات :234

 

--1399 / 03 / 24  -13:47 تعداد مشاهدات :170


--1399 / 01 / 24  -10:51 تعداد مشاهدات :189


--1398 / 11 / 20  -9:14 تعداد مشاهدات :409


--1398 / 10 / 07  -10:15 تعداد مشاهدات :467


--1398 / 10 / 04  -8:36 تعداد مشاهدات :397


--1398 / 07 / 07  -9:0 تعداد مشاهدات :514


--1398 / 06 / 26  -10:15 تعداد مشاهدات :437


--1398 / 06 / 03  -10:38 تعداد مشاهدات :706

ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

--1398 / 04 / 10  -6:50 تعداد مشاهدات :535

ویژه اساتید علوم بالینی

--1398 / 04 / 10  -6:49 تعداد مشاهدات :439


--1398 / 03 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :368

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :468