3:08:04 AM 1396 / 12 / 07
   
   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه

--1396 / 12 / 06  -9:4 تعداد مشاهدات :14


--1396 / 12 / 05  -8:9 تعداد مشاهدات :13


--1396 / 12 / 02  -8:59 تعداد مشاهدات :23


--1396 / 12 / 02  -8:10 تعداد مشاهدات :32

دارای امتیاز بازآموزی

--1396 / 11 / 28  -11:45 تعداد مشاهدات :44


--1396 / 11 / 26  -12:13 تعداد مشاهدات :106


--1396 / 11 / 26  -9:22 تعداد مشاهدات :59


--1396 / 11 / 25  -13:51 تعداد مشاهدات :114

با موضوع : Benefits of exercise in type 2 diabetes mellitus

--1396 / 11 / 23  -13:38 تعداد مشاهدات :108


--1396 / 11 / 23  -11:55 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 05  -8:15 تعداد مشاهدات :7

دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نظر دارد...

--1396 / 12 / 02  -8:29 تعداد مشاهدات :15

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 02  -8:27 تعداد مشاهدات :23

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد....

--1396 / 12 / 02  -8:23 تعداد مشاهدات :13

دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد ......

--1396 / 03 / 23  -10:45 تعداد مشاهدات :619

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد.........

--1396 / 03 / 23  -10:10 تعداد مشاهدات :562

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

--1396 / 03 / 16  -13:33 تعداد مشاهدات :561

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد اعلام کرد.........

--1396 / 03 / 03  -12:52 تعداد مشاهدات :574

 

--1396 / 10 / 06  -14:6 تعداد مشاهدات :147

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند..

--1396 / 10 / 02  -8:9 تعداد مشاهدات :146

کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند..

--1396 / 07 / 18  -13:36 تعداد مشاهدات :296

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره دانشجویی قزوین

--1396 / 07 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :284

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 12  -13:30 تعداد مشاهدات :313

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 11  -8:17 تعداد مشاهدات :288