8:40:25 PM 1400 / 11 / 06
   

   


سایت مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1400 / 11 / 06  -9:11 تعداد مشاهدات :4


--1400 / 11 / 06  -8:57 تعداد مشاهدات :3


--1400 / 11 / 03  -12:15 تعداد مشاهدات :41


--1400 / 11 / 03  -9:1 تعداد مشاهدات :22


--1400 / 11 / 03  -8:48 تعداد مشاهدات :15


--1400 / 10 / 29  -12:53 تعداد مشاهدات :43


--1400 / 10 / 29  -12:41 تعداد مشاهدات :29


--1400 / 10 / 29  -12:31 تعداد مشاهدات :33


--1400 / 10 / 28  -9:22 تعداد مشاهدات :53


--1400 / 10 / 28  -8:57 تعداد مشاهدات :38

 

--1400 / 05 / 09  -9:19 تعداد مشاهدات :269


--1400 / 04 / 13  -12:29 تعداد مشاهدات :280


--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :325


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :594


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :526


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :556


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :463


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :505

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :449

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :687

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :774

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :810

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :765

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :953

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :760

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :831

 

--1400 / 06 / 16  -13:11 تعداد مشاهدات :185


--1400 / 04 / 07  -12:45 تعداد مشاهدات :254


--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :358


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :689


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :410


--1400 / 01 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :435


--1400 / 01 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :423


--1399 / 09 / 12  -11:19 تعداد مشاهدات :645

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1399 / 08 / 25  -12:30 تعداد مشاهدات :527


--1399 / 08 / 05  -10:29 تعداد مشاهدات :702


--1399 / 06 / 30  -12:26 تعداد مشاهدات :624


--1399 / 03 / 24  -13:47 تعداد مشاهدات :709