10:42:19 AM 1397 / 09 / 19
 

آزمایشگاه جامع با در پی آن است که گرد آوری مدرنترین تجهیزات آزمایشگاهی محیط مناسبی جهت انجام انواع تست های تخصصی فراهم نماید. هدف آزمایشگاه جامع فراهم نمودن تجهیزات آزمایشگاهی در همه حوزه ها تحقیقاتی سعی خواهد نمود تا  گام موثری را در جهت برآوردن نیازهای جامعه دانشگاهی بردارد. بسیاری از تجهیزات نیز برای این آزمایشگاه خریداری گردیده است.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر