5:32:50 PM 1402 / 03 / 20
 

کارگاههای برگزار شده 1400 کمیته تحقیقات دانشجویی

ردیف

عنوان

تاریخ

1

Article Submission (1)

1400/1/15

2

Article Submission (2)

1400/1/17

3

CPR

1400/1/20

4

End Note

1400/1/25

5

End Note

1400/1/2

6

End Note

1400/2/1

7

End Note

1400/2/1

8

End Note

1400/2/5

9

End Note

1400/2/11

10

End Note

1400/2/15

11

Real time PCR

1400/2/16

12

جستجوی منابع الکترونیک در ISI

1400/2/25

13

جستجوی منابع الکترونیک در ISI

1400/2/27

14

جستجوی منابع الکترونیک در PubMed

1400/3/3

15

جستجوی منابع الکترونیک در PubMed

1400/3/5

16

جستجوی در Meshو PubMed

1400/3/10

17

جستجوی منابع الکترونیک در Scopus

1400/3/19

18

جستجوی منابع الکترونیک در Scopus

1400/3/22

19

تکنیک کریسپر

1400/3/26

20

پزشک پژوهشگر

1400/3/31

21

پزشک پژوهشگر

1400/6/4

22

آمار

1400/6/10

23

اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

1400/6/14

24

اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

1400/6/21

25

مبانی کشت سلول

1400/6/27

26

الایزا

1400/7/2

27

سامانة پژوهان

1400/7/2

28

سامانة نوپا

1400/7/2

29

مقاله نویسی

1400/7/2

30

مقاله نویسی-1

1400/7/2

31

مقاله نویسی -2

1400/8/2

32

مقاله نویسی

1400/8/10

33

تدوین طرحهای فناورانه-1

1400/8/17

34

تدوین طرحهای فناورانه-2

1400/8/25

35

اخلاق در انتشارات

1400/10/4

36

نحوه اخذ رضایت آگاهانه

1400/10/10

37

اخلاق در پژوهش

1400/10/12

38

اخلاق در پژوهش

1400/10/22

39

ایده پردازی و انتخاب موضوع

1400/12/5

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر