EN |
    ورود
   9:49:33 AM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1401 / 11 / 12
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

1401/ 07/30

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 202
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 136
 
      
 
 

--1401 / 08 / 17  -10:31 تعداد مشاهدات :96


--1401 / 08 / 17  -10:30 تعداد مشاهدات :72


--1401 / 07 / 27  -9:9 تعداد مشاهدات :91


--1401 / 07 / 27  -9:6 تعداد مشاهدات :113


--1401 / 07 / 27  -9:3 تعداد مشاهدات :93