EN |
    ورود
   12:38:53 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1398 / 04 / 04
 

 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

16 / 10/ 1397

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 483
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 291
 
      
 
 

--1398 / 01 / 18  -10:50 تعداد مشاهدات :59


--1397 / 10 / 02  -11:35 تعداد مشاهدات :75

معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

--1397 / 08 / 23  -12:19 تعداد مشاهدات :82


--1397 / 07 / 02  -13:20 تعداد مشاهدات :186


--1397 / 07 / 02  -13:19 تعداد مشاهدات :79