EN |
    ورود
   6:31:06 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1400 / 06 / 31
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

15/ 4/ 1398

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 476
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 412
 
      
 
 
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 20  -9:31 تعداد مشاهدات :10

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 13  -9:20 تعداد مشاهدات :15

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 05 / 23  -10:28 تعداد مشاهدات :33

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 05 / 03  -7:22 تعداد مشاهدات :47

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 04 / 27  -8:40 تعداد مشاهدات :52