EN |
    ورود
   9:15:46 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1400 / 11 / 06
 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی و پزشکی: IR-200620005

 
 

تاریخ به روز رسانی

1400/ 10 /20

 

سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سامانه الکترونیکی مردوم و دولت سامد
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 301
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 218
 
      
 
 
الزام تحویل یک فایل CD و یک نسخه صحافی شده پایان نامه به کتابخانه مرکزی در زمان تسویه

--1400 / 10 / 06  -11:42 تعداد مشاهدات :31

مدیر کتابخانه مرکزی اعلام کرد

--1400 / 10 / 06  -11:37 تعداد مشاهدات :40

مدیر کتابخانه مرکزی اعلام کرد

--1400 / 10 / 06  -11:31 تعداد مشاهدات :28

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 20  -9:31 تعداد مشاهدات :97

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار کرد...

--1400 / 06 / 13  -9:20 تعداد مشاهدات :100