5:02:00 PM 1402 / 03 / 20
 

 

گزارشات علم سنجی

 

- رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه  January سال 2017میلادی نظام رتبه‌بندی  ESI -‌ Essential Science Indicators

- نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس شاخصH-Index  در هفته دوم Aprilسال 2016 میلادی

-  فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندیESI در ماهMay سال 2016 میلادی

-  اعلام نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخصh-Index در هفته دومApril سال 2016 میلادی

-  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماهJuly سال2016 میلادی نظام رتبه‌بندیWebometrics

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی

رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه September سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

-  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماهSeptember سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندیESI -‌ Essential Science Indicators

-  نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماهJanuary سال 2015 میلادی

-  نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماهJanuary سال 2015 میلادی

-  فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندیESI -‌ Essential Science Indicators در ماهMay سال 2014 میلادی

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای جولای 2014 اعلام گردید

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای ژانویه 2014 اعلام گردید

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس- ژانویه 2014

تاریخ بروزرسانی: 3/ 10/ 1397
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر