6:49:36 PM   1402 / 03 / 20       ورود

به دومین کنگره موج سوم درمان های رفتاری خوش آمدید

 

 

 

گواهی بازآموزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

1

افراد جهت دریافت گواهی شرکت در کنگره از سوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و یا دریافت گواهی بازآموزی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران الزامیست با پرداخت هزینه های مربوطه در کنگره ثبت نام نمایند و در روزها و ساعات برگزاری کنگره حضور تمام وقت داشته باشند.

به منظور دریافت گواهی بازآموزی از سازمان نظام روان‌شناسی، لازم است که ثبت نام صرفا از طریق سایت کنگره انجام گیرد.