5:35:48 PM   1402 / 03 / 20       ورود

به دومین کنگره موج سوم درمان های رفتاری خوش آمدید

 

سخن دبیر علمی

لزوم توجه به درمان های نوین در حیطه روان شناسی بالینی از جنبه های بهداشتی و اقتصادی مورد توجه فراون قرار گرفته است. در این خصوص متدهای درمانی ای که زمان کوتاه تری به خود اختصاص می دهند و اثربخشی بیشتری در کاهش مشکلات مراجعین دارند، اولویت خاصی دارند.

درمانهای موج سوم که به آنها درمانهای پذیرش هم گفته می‌شود، شاخه‌ای از درمانهای جدید روانشناختی می‌باشند. درمانهای موج سوم، بر مبنای این فرضیه روی کار آمدند که مشکلات روانی به این دلیل ایجاد می‌شوند که افراد نمی‌خواهند هیجانها، احساسات، افکار ناخوشایند و دردهای بدنی را تجربه کنند. به همین دلیل ممکن است از انواع راهکارهای فرار و اجتناب استفاده کنند. ادامه آسیب به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد سعی می‌کنند برای نداشتن تجارب درونی ناخوشایند، از قبل جلوی ایجاد چنین شرایطی را بگیرند که در روانشناسی به آن اجتناب گفته می‌شود. اجتناب از موقعیت‌های ایجاد کننده احساسات و افکار ناخوشایند باعث می‌شود زندگی فرد محدود شود و آنچه برایش مهم و ارزشمند است، انجام ندهد. همینطور وقتی افراد نمی‌خواهند که احساسات و افکار ناخوشایند نداشته باشند که معمولا ناخواسته بوده و تحت اراده فرد نیست، شروع به انتقاد از خود می‌کنند. این حالت سرزنش خود باعث افزایش تجارب درونی ناخوشایند مانند اضطراب می‌شود. درمانهای موج سوم از سال1990 وارد عرصه روانشناسی شدند و به تدریج در مورد بسیاری از اختلالات انطباق یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. خوشبختانه در ایران، تحقیقات زیادی در مورد این درمانهای جدید صورت گرفته است و گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان گروهی که در سطح کشوری دو سمینار بزرگ با سخنرانی افراد صاحب‌نظر در این زمینه ترتیب داده است و تجربه برگزاری موفق اولین کنگره موج سوم درمان‌های رفتاری را در کارنامه خود دارد،همواره در زمینه معرفی و اعتلای این شاخه جدید رواندرمانی پیشرو بوده است.  با توجه به اینکه طی سالهای اخیر عناوین پایان‌نامه‌ها و مقالات چندی به درمانهای پذیرش اختصاص یافته است، برگزاری یک کنگره کشوری جهت گسترش دامنه این درمانها در زمینه های پژوهشی و آموزشی – درمانی، ضروری به نظر می‌رسد. از اینرو گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به همت اساتید بزرگ روانشناسی و پژوهشگران کشور بر آنند تا با برگزاری دومین  کنگره درمان‌های موج سومبه تجمیع آرای محققان و علاقمندان این حوزه بپردازند.

 دکتر عبدالله امیدی

دبیر علمی دومین کنگره موج سوم درمانهای رفتاری