11:34:44 AM 1399 / 05 / 22
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 7 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

از طریق سایت مجله و با ثبت نام و دریافت Usernameو Pasword

 


1393 / 04 / 14 

 

- گاهی به دلیل تخصص داور و تجربه وی در داروی بعضی مقالات خاص، مقالات زیادی برای یک داور ارسال می گردد که فرصت بیشتری را برای داوری می طلبد.

- داوران هیات علمی دانشگاه هستند و بسیاریاز مسئولیتهای اجرایی را بعهده دارند اما سعی براین است که کارشناسان دفتر مجله به موقع موضوع را پیگیری کنند.

 


1393 / 04 / 14 

 

هر داور حداقل دو هفته برای پاسخ دادن وقت دارد در صورتی که پاسخ ندهد بعد از پیگیری ها داور تغییر و یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.

 


1393 / 04 / 14 

 

پس از تدوین به صورت فرمت استاندارد مجله و کامل شدن ویراستاری انگلیسی و فارسی

 


1393 / 04 / 14 

 

روزهای  شنبه و بستگی دارد که ااعداد مقالات جهت بررسی به حد نصاب رسیده باشد و اعضای هیات  تحریریه نیز بتوانند در جلسات شرکت کنند.


1393 / 04 / 14 

 
  • برخی مقالات به دلیل  نظر هیئت تحریریه و عدم داشتن محتوا و نگارش علمی رد می شوند.
  • برخی مقالات موضوعات تکراری دارند.
  • برخی مقالات در راستای اهداف محوری مجله نیستند.
  • برخی مقالات به دلیل عدم تایید داوران رد میشوند.   

 


1393 / 04 / 14 

 

حداقل سه ماه بعد از دریافت مقاله


1393 / 04 / 14 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال:
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر