12:46:57 AM 1398 / 10 / 28
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 5 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

خیر. طبق قوانین مصوب شورای پژوهشی قرارداد طرح تحقیقاتی فقط با کسانی که با دانشگاه رابطه حقوقی داشته باشند منعقد می گردد.


1393 / 04 / 14 

 

چون طرح تحقیقاتی باید از یک واحد ارائه دهنده مشخص مانند دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و یا واحد حمایت از تحقیقاتی بالینی ارائه شود حضور یکی از پرسنل یا عضو هیات علمی دانشگاه که با دانشگاه علوم پزشکی کاشان رابطه حقوقی داشته باشند در طرح به عنوان مجری الزامی است. شایان ذکر ایت قرارداد طرح تحقیقاتی فقط وفقط با کسی که رابطه حقوقی با دانشگاه داشته باشد منعقد می گردد. اما لازم نیست وی مجری اول طرح تحقیقاتی باشد.

 


1393 / 04 / 14 

 

کلیه اطلاعات در مورد روند تصویب طرح، انعقاد قرارداد، مجوزهای اخلاقی، ارائه گزارشهای میانی و نهایی ، همچنین تسویه حساب طرح از دفتر نظارت و ارزشیابی(03155542999داخلی 502) طرحهای تحقیقاتی پیگیری شود.


1393 / 04 / 14 

 
 • ارائه درخواست به سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی
 • تایید گزارشهای ارائه شده کارشناسان دفتر جهت پرهیز از هر گونه اشتباه اختمالی در تعداد  و نوع گزارش
 • ارسال نامه توسط سرپرست دفتر به سرپرست معاونت پژوهشی جهت تایید و امضا
 • دریافت نامه اط طریق اتوماسیون در  دبیرخانه محل کار درخواست کننده گواهی .

 


1393 / 04 / 14 

 
 • ارائه گزارش پایانی طرح طبق فرمت مصوب دانشگاه( فرم مربوطه در لینک فرمهای پژوهشی در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه موجود است)
 • اخذ تاییدیه ناظر طرح ( که مراحل آن تسوط دفتر نظارت و ارزشیابی ارسال می گردد)
 • ارائه گزارش پایانی طرح در شورای پژوهشی
 • ارائه پذیرش  و یا مقاله چاپ شده طرح بر اساس مفاد مندرج در قرارداد طرح به دفتر نظارت
 • تهیه دیسک فشرده حاوی  فایل ورد و پی دی اف گزارش پایانی (سه عدد)
 • دریافت فرم تحویل سی دی از بخش فرمهای پژوهشی و ارائه هر سی دی به بخشهای مربوطه و دریافت امضا در فرم مورد نظر
 • دریافت فرم تعیین درصد مشارکت از بخش فرمهای پژوهشی و تعیین مشارکت هر یک از مجریان در طرح مربوطه جهت تعیین واحد معادل
 • دریافت فرم حق الزحمه مجریان و همکاران جهت تسویه حساب با مشارکت کنندگان در طرح
 • ارائه کلیه فاکتورهای مواد مصرفی؛ غیرمصرفی و تایپ و تکثیر معتبر
 • ارائه کلیه فرمهای تکمیل شده بالا بهمراه کلیه فاکتورها به دفتر نظارت و ارزشیابی
 • انجام مراحل تسویه حساب توسط دفتر نظارت و ارزشیابی

1393 / 04 / 14 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال:
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر