6:53:14 AM 1401 / 09 / 12
 

شرح وظایف مدیریت علمی واحد امور کارگاهها

  1. مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاههای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی، برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای روش تحقیق مقدماتی، مورد نیاز دانشجویان کارورزان و دستیاران و اعضای هیات علمی
  3. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای پیشرفته روش تحقیق در زمینه های تخصصی
  4. شرکت در کلیه کارگاههای برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین
  5.  
  6. حضور در تیم های کارگروهی و راهنمایی آنان
  7. تعیین مسیر سخنرانی مدرسین کارگاه
  8. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشگاه، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاهها

 

تاریخ بروزرسانی: 31/ 2/ 1399

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر