9:44:25 AM 1401 / 11 / 12
 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

اخبار

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Embase برای جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی

1396/4/22 - 10:15

برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی OVID ( آزمایشی)

4/ 4/ 1396- 8:17

ایجاد دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich

25/ 3/ 1396- 11:15

25/ 3/ 1396 - 11

به روز رسانی وب سایت کتابخانه دیجیتال در فرمت جدید

24/ 3/ 1396 -10:55

برگزاری کارگاه ترجمان دانش

23/ 2/ 1396 - 12:12

برگزاری کارگاه کتابداری بالینی

1395 / 12 / 18 -8:35

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI

تاریخ : 1395 / 11 / 13 -12:34

دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات " BMJ"

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:55

دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات " sage"

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:54

Medical Databases

 

 

 

جدید ( آزمایشی)

E-Journals

 

 

 

جدید ( آزمایشی)

E.Books, Atlases & CME

 
Evidence Based Medicine

Medical Images, Protocol, interactive Skills & Procedure

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Resources

 

تاریخ به روز رسانی :  7/ 4/ 1396

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر