EN |
    ورود
   10:59:08 AM

به مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید.

1401 / 05 / 17
 

 

طرح های تحقیقاتی سال 1401

1- روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Support from God        در بیماران سرطانی     کاشان -1401   ( با همکاری گروه معارف )

2- بررسی ریسک فاکتورهای  موکورمایکوزیس در بیماران کووید 19 یک مطالعه مورد شاهد

3- بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن  در بیماران بای پس  عروق کرونر کاشان  1390-1400

4- بررسی وضعیت باروری و پیامد های بارداری در راستای صیانت از جمعیت  کاشان -  1395-1400  (  طرح تحقیقاتی ملی  )

5- پایش  ، نظارت و ارزشیابی طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کووید 19 –ایران 1399       ( طرح تحقیقاتی ملی ) 

6- بررسی توانایی های شناختی ، ویژگی های شخصیتی، تنظیم هیجان تکانشگری  و رفتار رانندگی  در رانندگان متخلف حادثه خیز شهر کاشان  ( طرح تحقیقاتی ملی  با همکاری پلیس راهور )

 

طرح های تحقیقاتی سال 1400 

1- ترسیم نقشه علمی  حوزه " عوامل اجتماعی اقتصادی کووید 19" تحلیل علم سنجی  مقالات برتر این حوزه

2- تحلیل کتابشناختی ، موضوعی و آلتمتریکس  مقالات سیستماتیک ریویو  و متاآنالیز برتر  حوزه موضوعی کووید 19

3- شیوع سندرم روده تحریک پذیر در پرستاران : یک متاآنالیز از مطالعات جهانی 

4- بررسی شیوع اختلالات تنفسی خواب در کودکان 2 تا 18 سال ( اعتبار سنجی ابزار  pediatric sleep )

5- اثر استرس شغلی و استرس پس از سانحه بر روی اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات خواب در آتش نشان  ها  از طریق دو متغیر تعدیل گر افسردگی و فرسودگی شغلی 

6- بررسی شیوع  و عوامل مرتبط با افکار خودکشی  در طول دوره پاندمیک  کووید 19 در جمعیت  عمومی شهرستان کاشان 1400

7- شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران : یک مطالعه متاآنالیز

8- شیوع مورتالیتی  در موتور سواران مصرف کننده آمفتامین 

9- بررسی شیوع افسردگی  و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه گلابچی کاشان در سال 1400
10- توسعه و اعتبار بخشی یک روش ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری ناشی از عوامل بیولوژیکی  در پرسنل بیمارستان تحت شرایط کرونا
11- طراحی ؛ روان سنجی ابزار سنجش آمادگی بیمارستان در حوادث  مواد شیمیایی خطرناک  و اندازه گیری آن در بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1400
12- بررسی رابطه مواجهه با آلاینده های هوا  و برخی از بیماری ها و  تخمین هزینه های درمانی آن
13- ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیرسرطان زایی ترکیبات آلی فرار  در صنایع تولید پلاستیک و کامپوزیت
14- ارزیابی تراکم آلاینده های شیمیایی و ریسک های سلامتی در واحدهای مختلف  خودروسازی 
15- کاربرد مدل رگرسیون چند کی دودویی  در بررسی عوامل موثر بر سکته مغزی مجدد در بیماران مبتلا به سکته مغزی 
16- ارزیابی ریسک حریق  مراکز تجاری   و خرید کاشان  به روش ارزیابی  مهندسی ریسک  حریق
17-بررسی ارتباط واکسیناسیون با شدت ابتلا و مرگ در واریانت های شایع کووید  در جمعیت مبتلا

طرح های تحقیقاتی سال 1399

1- بررسی قصد رفتاری در مورد استفاده از کیسه‌های خرید پلاستیکی و پارچه‌ای براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده با استفاده از معادلات ساختاری  در  شهر کاشان در سال 1399

2- تبیین  اقدامات مرتبط با  مبارزه با کووید 19   در زمینه تعیین کننده های اجتماعی  موثر بر سلامت  در شهرستان کاشان یک مطالعه کیفی

3- بررسی اپیدمیولوژی  ابتلا مرگ و میر و علایم بالینی و آزمایشگاهی  همراه ناشی از کرونا ویروس  و سنجش قدرت علایم  در تشخیص بیماری به صورت تکی  و توام و نقشه توزیع بیماری  در بیمارستان های وابسته   به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  سال 99
4- طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقای سواد سلامت سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز ارائه کننده خدمات جامع سلامت شهرستان کاشان  در سال 1398
5- بررسی تاثیر شاخص­های رتبه­ بندی مجلات طبقه سیستم قلبی عروقی نمایه شده درJCR  جهت پیشگویی تعداد کل استنادات دو سال بعد
6-بررسی تغییرات کیفی آب قنات های شهرستان اردستان  در طی سال های 1374-1391
7-بررسی ارتباط کیفیت خواب  و فرسودگی شغلی پرستاران طی اپیدمی کرونا در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1399 )
8-بررسی  تاثیرات صدا بر عملکرد شناختی کارمندان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 99

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی سال 1398

 

1-   بررسی علل پذیرش و امتناع از دریافت واکسن آنفولانزا در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در کاشان در سال 98

2-  وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی( GAHP) وسنجش آنها درصنایع کاشان درسا ل 1398

3-بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان

4-تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خود ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بیمارستان و سنجش آن در بیمارستان های استان مازندران

5-  روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه رفتارهای ضد اجتماعی

6-بررسی اپیدمیولوژیک حوادث مراسم چهارشنبه سوری ایران درطی سالهای 88-95

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی سال 1397

غیر مصوب

1-     بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کشاورزان از خطرات بهداشتی و زیست محیطی آفت کش ها 97

2-     بررسی میزان بروز خطاهای انسانی در پزشکان بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1397                                                                                                    

3 - بررسی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان درسال 1397

4- بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ اصفهان

5- بررسیعلل پذیرش و امتناع از دریافت واکسن آنفولانزا در کارکنان مراکز خدماتجامعسلامت و بیمارستان هایشهر کاشان در سال 98

6- طراحی ابزار الکترونیک  و کاربرد آن برای دریافت و  اولویت بندی  موضوعات پژوهشی مورد تقاضای مردم شهرستان‌های کاشان و آران بیدگل 

7-بررسی همبستگی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی درمراقبین سلامت مراکز بهداشت شهری شهرستان کاشان سال 98

8- مدلسازی پیامد انفجار مخازن جایگاه های سوخت  CNGشهرآران و بیدگل  ( مطالعه موردی )

9- بررسی فراوانی علائم افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران شرکت کننده در معاینات دوره ای مراکز طب کار شهرستان کاشان در سه ماهه آخر سال 1397

10- بررسیدلایل خانواده ها برای امتناع از واکسیناسیون کودکان در کاشان - 1398

11- روایی و پایایی نسخه فارسی  پرسش نامه Bergen Shift Work Sleep درکاشان سال1398
 
12-  ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
 
13- تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398
 
14- بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
 
15- بررسی علل ترک کار کارگران صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان در سال 1398
 
16- بررسی خوددرمانی در بیماران با فشارخون بالا در شهر کاشان در سال1398

 

                                                                                   

مصوب

1-     بررسی میزان خستگی زنان کارگر شهرکهای صنعتی شهرستان کاشان در سال 1397

2-  بررسی همبستگی میان  بیش شنوایی و کیفیت خواب در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1397

3-بررسی مقایسه ای آگاهی از بیماری دیابت در دانشجویان پزشکی و غیر علوم پزشکی و جامعه بدون تحصیلات دانشگاهی در کاشان - 1397

4-ارزیابی وضعیت ایمنی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان  در سال 1397

5-  مطالعه ارتباط بار ذهنی کار با فرسودگی شغلی در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان در سال1397

6-بررسی غلظت فلزات سنگین در رنگ مو و کرم  های صورت پر مصرف در شهر کاشان در سال 1397

7-بررسی الگوی مصرف آب تصفیه شده و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در شهر های کاشان و آران و بیدگل در سال 1397        

8-بررسی میزان فراوانی کارگران مشکوک به آسیبهای روانی در صنعت گرانیت  کاشان در سال 1396  

9-     بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1397

10-     ارتباط عوامل فردی،  شغلی و هیجان خواهی رانندگان حرفه ای بر رفتارهای رانندگی پرخطر و ریسک تصادفات جاده ای با  استفاده از مدل معادلات ساختاری     

11-     بررسی شیوع حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل عملیاتی مجتمع بندری شهید رجایی در سال 1397

12-     ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه سنجش میزان آمادگی افراد در شرایط اضطراری در محیط کار   

13-     بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره کار، تعاون و امور اجتماعی  شهرستان کاشان در سال های 1396-1395

 

    

 

طرح های تحقیقاتی سال 1396

1-     بررسی میزان فلزات سنگین( سرب، کادمیم،آرسنیک، تالیوم ونیکل) در فیلتر سیگارت در 5 برند ایرانی و مقایسه آن با 5 برند خارجی در سال 1396

2-  بررسی شیوع اعتیاد  به تلفن همراه در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرکاشان سال 1396

3-    بررسی میزان فراوانی کارگران مشکوک به آسیب های روانی در صنعت گرانیت کاشان در سال 1396

4-    بررسی غلظت فلزات سنگین در رژ لب های مایع و جامد عرضه شده در شهر کاشان در بهار سال 1396     

5-    بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناا یمن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1396 

6-    بررسی کارایی  فرآیند الکتروفنتون سه بعدی در حذف رنگ آزوی پرتقالی اسیدی شماره 10 از پساب سنتتیک
7-بررسی ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و ذهن­آگاهی با نگرانی و اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 97-96

 

                                                       

                                                                                       

طرح های تحقیقاتی سال 1395

1-     بررسی میزان اعتیاد به تلفن همراه در پرستاران شاغل بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1395

2-     بررسی فراوانی مسمومیت ها طی سال های 1390-1394 در شهر کاشان

3-     مقایسه وضعیت ذرات معلق و شمارش باکتری ها در هوای داخل و خارج بیمارستان بهشتی کاشان

4-     بررسی کارایی  فرآیند الکتروفنتون سه بعدی در حذف رنگ آزوی پرتقالی اسیدی شماره 10 از پساب سنتتیک

5-     بررسی آلودگی میکروبی بستنی سنتی شهر کاشان از نظر شمارش کلی میکروارگانیسمها ،استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروباکتریاسه ،اشرشیاکلی ،کپک و مخمر  در بهار – تابستان سال 1395

6-     نگرش جامعه نسبت به بیماری روانی در کاشان در سال 1395