EN |
    ورود
   12:12:25 PM

به مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید.

1401 / 05 / 17
 

معرفی مرکز:

بر اساس رای صادره در دویست و بیست و چهارمین  جلسه مورخ 23/2/92 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکیبا تاسیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان موافقت اصولی بعمل آمد.  و بر طبق دورنمای مرکز، ما برانیم که با انجام طرح های تحقیقاتی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی با تاکید بر تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت و تلفیق پژوهش در آموزش و مدیریت سلامتجامعه، علاوه بر افزایش تولید علم  در کشور، نتایج تحقیقات را به منظور گسترش عدالت در سلامت و ارتقاء سلامت در اختیار مردم قرار دهیم.مهمترین دلیل این مرکز هدایت و اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای و تولید علم در حیطه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت، دستیابی به عدالت در راستای چشم انداز توسعه ملی،ترجمه دانش سلامت، ارائه رهنمود و مشاوره به سیاستگذاران و متولیان سلامت، توانمندسازی و جلب مشارکت جامعه و سازمان های مردم نهاد، جلب حمایت سازمان ها، انتشار علم و ارتقای سواد سلامت و.... است و این مرکز با علم و باور به قداست ذاتی دانش و پژوهش و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه آنان در توسعه عدالت در سلامت و رعایت موازین اخلاقی در امر پژوهش و تکریم محقق با اتکای به خداوند بزرگ تلاش خواهد نمود با کار تیمی و ایجاد انگیزه‌های متعالی برای تولید دانش و حاکمیت پژوهش با تأکید بر ارتقای مستمر کمیت و کیفیت پژوهش های مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامی در جهت کمال انسانی و تحقق جامعه ای سالم با اتکای بر عدالت در سلامت بر دارد .

 

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت چیست؟

 

 در تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت سلامت نه تنها به معنای عادی بودن انسان از امراض گوناگون بلکهشامل رفاه احساسی، روانی و اجتماعی نیز می باشد. بر این اساس، عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به شرایط اجتماعی که انسان ها در طول چرخه حیاتشان در آن زندگی و کار می کنند توجه دارد. شواهد دلالت از آن دارد که اکثر بار بیماریها و نابرابریها بهداشت و سلامت ناشی از عوامل اجتماعی است.به عنوان مثال یک زن ژاپنی 42 سال بیشتر از یک زن لسوتومی زندگی می کند، یعنی انتظار از زندگی بسیار بستگی به محل تولد و محل رشد و نمو دارد (WHO).  همچنین بیولوژی نقش تعیین کننده ای در میزان مرگ و میر مادران افغانی (از هر 8 مادر یک نفر) در مقیاس با مادران سوئدی (از هر 17400 مادر یک نفر) ندارد.این نابرابری حتی در شرایط منطقه ای یکسان نیز مصداق دارد. به عنوان مثال یک مرد بومی استرالیایی 17 سال کمتر از سایر مردان همان کشور طول عمر دارد. و مرگ مادران در میان زنان فقیر اندونزی 4 برابر بیشتر از زنان ثروتمند همان کشور است.  تنها می توان گفت ترکیب ناهمگونی از سیاست ها، مسایل اقتصادی و سیاسی در مقیاس وسیع مسئولیت این پدیده را به عهده داشته و منجر می شوند تا عده کثیری از مردم از سلامت مناسب برخوردار نباشند.

برخی از عوامل نابرابری و بی عدالتی در سلامت

1ـ محل اقامت (تفاوت بین شهر و روستا، گروههای منطقه ای، پایتخت در مقابل سایر مناطق) و بخش های دیگر شهرها

2ـ نژاد  

3ـ شغل و آسیب پذیریهای درآمدی

4ـ جنسیت که اغلب نشان دهنده آسیب پذیری های ناشی از قوانین و هنجارهای مرتبط با جنسیت می باشد.

5ـ فرهنگ و ارزشها

6ـ تحصیلات

7ـ وضعیت اقتصادی و اجتماعی

8ـ سرمایه اجتماعی

شرایط اقتصادی و اجتماعی (نقش کار و بیکاری)

  شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در طول زندگی بر سلامت روان فرد تاثیر گذار است. افرادی که به مدت طولانیدر معرض محدودیت های اقتصادی و اجتماعی و تبعات آن از جمله سرمایه کم خانواده، تحصیلات پایین، شغل نامطمئن، زندگی در خانه های نامناسب و غیره قرار دارند بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهای روانی خصوصاً افسردگی قرار دارند. یکی از مهمترین پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی مشکل بیکاری است. شواهد نشان می دهد که افراد بیکار و خانواده هایشان به طور قابل توجهی در معرض خطر مرگ زودرس و بیماریها می باشند.   اثرات بیکاری بر روی سلامتی درنتیجه مسایل روحی و روانی و مسایل مالی به وجود می آید. این عوارض از زمانی آغاز می شود که فرد احساس کند در معرض تهدید شغلی قرار دارد و این فرآیند بسیار پیشتر از واقعه بیکاری رخ  می دهد. بنابراین اضطراب ناشی از ناامنی شغلی بصورت بالقوه یکی تعیین کننده های سلامت محسوب می شود.   همچنین نارضایتی شغلی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر سلامت و بیماری محسوب می شود. بدین ترتیب  صرف داشتن شغل به تنهایی ضامن سلامتی جسم و روان نیست و در این خصوص کیفیت شغل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.   از دیگر عوامل شغلی موثر در سلامت و بیماری می توان نقش استرس در محیط کار را نام برد. شواهد نشان می دهد افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامت بهتری برخوردارند. همچنین فرصت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، فرصت ارتقاء و بهبود مهارتها، حمایت های اجتماعی در محیط کار و  روابط با همکاران ، بالادستان و زیردستان، دریافت پاداش های به موقع و مناسب از دیگر عوامل تعیین­کننده  سلامتی در محیط کار محسوب می شود.

حمایت و انسجام اجتماعی و خانوادگی

 

  حمایت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیری در سلامت دارند. حمایت اجتماعی در جهت تحقق نیازهایواقعی و عاطفی افراد کمک کننده است. تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه و الزامات متقابل موجب  می شود تا افراد احساس محبت، دوستی، احترام و ارزش نمایند.   شواهد نشان می دهد افرادی که حمایت های اجتماعی و خانوادگی کمتری دارند بیشتر در معرض ابتلا  به اضطراب، افسردگی و طیف وسیعی از بیماریهای جسمی از جمله بیماریهای قلبی و عروقی قراردارند.  یکی از مهمترین ریسک فاکتورها در این زمینه فقر است که می تواند منجر به اختلال در شبکه اجتماعی و انزوای فردی گردد. جوامعی که دارای سطح بالایی از نابرابری های درآمدی هستند تمایل کمتری به  انسجام اجتماعی داشته و در نتیجه میزان خشونت در آنها بالاتر است.

اعتیاد

  وابستگی افراد به الکل، مواد مخدر و دخانیات ارتباط نزدیکی با علایم عیوب اجتماعی اقتصادی دارد. به عنوان مثال دهه گذشته که زمان تحول اجتماعی اقتصادی که زمان تحول اجتماعی اقتصادی  بزرگی در اروپای مرکزی و شرقی بود، مرگ های ناشی از استفاده از الکل از قبیل تصادفات خشونت،  مسمومیت، خودکشی و صدمات عمدی بطور قابل توجهی افزایش یافت. بدون شک وابستگی به مواد مخدر، دخانیات و الکل مسیر علیتی دو طرفه دارد. بدین ترتیب که  شرایط سخت اقتصادی ، اجتماعی و اقتصادی منجر به روآوردن افراد به استعمال مواد گردیده  و از طرفی دیگر سوءاستفاده از این مواد خود منجر به افت شرایط اقتصادی و اجتماعی می گردد.

 

                                                                           معاونت پژوهشی

                                                                          سند برنامه راهبردی

                                                   مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

                                                                                 آذر 1392

فهرست مطالب

عنوان

•-      معرفی اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی

•-      مقدمه

•-      چشم انداز

•-      رسالت

•-      ارزشها

•-      اهداف کلان مرکز

•-      اهداف ویژه و فعالیتها

•·      مقدمه

   دانش بشر با سرعتی سرسام آور در حال توسعه می‌باشد . امروزه انجام پژوهش به ویژه در حوزة سلامت به عنوان  محور توسعة پایدار ،‌ یکی از ارکان رشد   جامعه بشری به شمار می‌آید. در این میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به  نوان بستر تولید دانش برای پاسخگویی به نیاز روز افزون در حوزه‌های سلامت و رفاه ودگرگونی‌های ساختار اجتماعی  ناگزیرندبرنامه‌های راهبردی خود را متناسب با شرایط حاکم و قابلیت‌ها و توانمندی‌ها تدوین نمایند و بدین ترتیب نیل به  مال بهره‌وری از منابع را در پیشبرد اهداف متعالی سازمانی خود ، تضمین نمایند .

 تدوین برنامه راهبردی مستند این امکان را برای مدیران فراهم می‌سازد تا در اتخاذ مسیر رشد و توسعه سازمانی ،‌ با دیدی واقع‌بینانه به فرصت‌ها ، توانمندی‌ها ، تهدیدها و ضعف‌ها ، برنامه‌ریزی کرده و پیشاپیش سازمان را از دوباره‌کاریو سوق یافتن به خطا مصون دارد . سند برنامه راهبردی مرکز تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت با تأکید بر اینکه  « اجرای برنامه راهبردی باید  در سطح کل سازمان عملیاتی گردد »  تدوین شده است و بدون شک دارای نقایصی از نظر فنی و محتوا می باشد . امید است با بکارگیری و اجرای این سند بتوان طی مسیر اعتلای جایگاه واقعی پژوهش‌های کاربردی،‌ به منظور دست  یابی به عدالت در سلامت جامعه ، را هموار نمود.              

                                   مرکزتحقیقات‌تعیین‌کننده‌های‌اجتماعی‌سلامت  

 چشم انداز

ما بر آنیم که در این مرکز از طریق انجام پروژه‌های پژوهشی منطقه‌ای ، ملی و بین‌المللی در حیطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت با تلفیق پژوهش در امر آموزش و مدیریت سلامت جامعه ضمن بالا بردن سهم کشورمان در تولید  علم ، پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سلامت و ایجاد فرصت‌های منصفانه  برای ارتقای سلامت  همه  مردم قرار دهیم . ما متعهدیم بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی با اتکا بر نیروی انسانی کارآمد ، ارتباط با سایر مراکز علمی ، جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشی به ویژه مشارکت جامعه ، فراهم آوریم

 رسالت

 مهمترین رسالت این مرکز رهبری و اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعه‌ای وتولید علم در حیطه تعیین کنندههای اجتماعی سلامت و چگونگی دست یابی بهعدالت در راستای چشم انداز توسعه ملی می باشد.

-     ترجمه دانش سلامت ، ارائه رهنمود و مشاوره به سیاستگذاران و متولیاننظام سلامت و رفاه از طریق مراجع ذیربط به منظور ارتقا و توسعه عدالت درسلامت جامعه.

- توانمندسازی و جلب مشارکت  جامعه و سازمان های  مردم نهاد ، جلب حمایتسازمانها به ویژه دبیرخانه تعیین کننده های اجتماعی سلامت به منظور تحقیق،تولید ، انتشار علم ، ارتقای سواد  سلامت و ارائه  مدلهای  کاربردی  مرتبط.

- آموزش و ارتقای دانش به منظور آشنایی با مفاهیم تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت.

 ارزشها :

         این مرکز با علم و باور به قداست ذاتی دانش و پژوهش و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه آنان در توسعه عدالت در  سلامت و رعایت موازین اخلاقی در امر پژوهش و تکریم محقق با اتکای به خداوند بزرگ تلاش خواهد نمود با کار تیمی  و ایجاد انگیزه‌های متعالی برای  تولید  دانش و  حاکمیت پژوهش  با  تأکید بر ارتقای مستمر کمیت و کیفیت پژوهشهای  مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامی در جهت کمال انسانی و تحقق جامعه ای سالم با اتکای بر عدالت در سلامت بر دارد .

اهداف کلی برنامه

G1 :  بستر سازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت  در سلامت

 G2:‌  هدفمند کردن پژوهش در حوزة SDHو عدالت در سلامت

 G3:  بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزة SDHو عدالت  در سلامت

 G4:  افزایش جذب منابع

 هدف کلی:

G1 :‌ بستر سازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت

هدف اختصاصی :‌

G1O1: ارتقاء دانش روشهای تحقیق  کاربردی ، مشارکتی و توسعه‌ای در میان اعضاء  هیأت علمی  داخل و خارج   مرکز ، محققین ، مدیران و کارکنان بخش رفاه و سلامت به میزان 10% سطح پایه سالانه

  G1O1A1   :‌ برگزاری کارگاه های ویژه سالانه ، 3 کارگاه

G1O1A2 :‌ نیاز سنجی آموزش در بین محققین و اعضاء هیات علمی و مدیران مرتبط با حوزه SDH

G1O1A3 : ارزشیابی آموزشی هر کارگاه    

 هدف اختصاصی :

G1O2 :‌ افزایش تعداد طرحهای هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهای حوزه SDHو عدالت در سلامت به میزان سالانه4 پروژه تحقیقاتی

 G1O2A1 :‌ ارائه گرانت به محققان داخل دانشگاه که طرحهای هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهای پژوهشی  SDHدارند

G1O2A2 : درخواست ارائه اولویتهای تحقیقاتی در حوزه SDH از دبیرخانه کمیته تعیین کننده های اجتماعی  سلامت و سایر سازمانهای دست اندرکار

G1O2A3 : ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص پژوهش های صورت گرفته در حوزه SDH

G1O2A4 : تهیه ، هنجاریابی و بومی سازی ابزارهای اندازه گیری مرتبط با حوزه های مورد پژوهش مرکز

 هدف اختصاصی :

G1O3 : تسهیل ارتباط و تبادلات علمی میان محققین و ذیربطان بخش سلامت و رفاه و هیأت علمی مرکز تحقیقات

 SDHبه منظور طراحی پروژه های مشترک از ابتدای برنامه

G1O3A1: برگزاری نشستهای مشترک بین مرکز تحقیقات SDHو سازمانهای ذیربط هر 6 ماه یکبار در سال ، از ابتدای برنامه

G1O3A2 :‌ در اولویت قرار دادن طرحهای مشترک هدفمند ( مشتری مدار )

G1O3A3:‌ بازدید اعضاء مرکز تحقیقات SDHاز فیلدهای بالقوه سازمانهای ذیربط

هدف اختصاصی :‌

G1O4 :‌ افزایش تعداد طرحهایی که منجر به مقاله منتشر شده در داخل یا خارج کشور شوند به میزان حداقله  طرح تحقیقاتی یک مقاله منتشر شده و یک ارائه مقاله در کنگره  

G1O4A1: اعطای  مشوق های  مالی به  محققینی که  مقالات  در مجلات  علمی در زمینه  SDH با ذکر نام مرکز تحقیقات به چاپ رسانده باشند

G1O4A2 :‌ تسهیل استفاده از فرصت مطالعاتی یا شرکت در کنگره های خارج از کشور با سهمیه بالاتر از سایر  اعضاء هیات علمی برای محققینی که طرحهای هدفمند ارائه کرده و آنرا بصورت مقاله منتشر کرده اند

هدف اختصاصی :

 G1O5 :‌ تصویب حداقل یک طرح تحقیقاتی بین المللی طی 2 سال اول

G1O5A1 :‌ تهیه فهرست طرحهای مشترک که می توان با سازمانهای بین المللی انجام داد طی سال اول

G1O5A2:‌ ایجاد تسهیلات بررسی ، کارشناسی و تصویب طرحهای مشترک خارج از روند فعلی تصویب طرحها در شورای پژوهشی دانشگاه از ابتدای سال دوم

G1O5A3 :  تعریف حداقل یک طرح بین المللی طی دو سال اول برنامه

هدف اختصاصی :

G1O6 :‌ فراهم سازی منابع علمی مورد نیاز پژوهشی برای متقاضیان اجرای طرحهای پژوهشی در حوزة مرتبط به

میزان حداقل 25% سالانه

G1O6A1 : نیاز سنجی در زمینه نیازهای منابع علمی مرکز تحقیقات

G1O6A2 : تهیه فهرست نیازهای علمی مرکز در سال اول

G1O6A3 : برگزاری نشست مشترک با مدیران اطلاع رسانی ،‌ کتابخانه ، انتشارات و مالی جهت تأمین نیازها

•·      هدف کلی :

G2: هدفمند کردن پژوهش در حوزة SDHو عدالت در سلامت

هدف اختصاصی :

G2O1: ایجاد ساختار مدیریتی در زمینه جلب مشارکت مردم به منظور فهم و بازگویی مشکلات ، نیازها در حوزه

SDHو عدالت در سلامت از طریق را ه اندازی پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه تا پایان سال اول  

G2O1A1  : راه اندازی حداقل یک پایگاه تحقیقات جمعیتی تا پایان سال اول برنامه

G2O1A2 : برقراری ساز و کار مشارکت با پایگاه تحقیقات جمعیت بر اساس برنامه مرکز تحقیقات SDH

G2O1A3: برگزاری نشستهای لازم با سازمانهای دولتی ، NGO در پایگاه تحقیقات جمعیتی جهت تبیین نحوه

 مشارکت مردم هر 6 ماه یک نشست

G2O1A4 : اجرای پژوهش های زمینه یابی در خصوص حوزه SDHو عدالت در سلامت

هدف اختصاصی :      

G2O2  :‌ ارائه حداقل 2 طرح نیازسنجی مشارکتی اجتماع محور در سال اول برنامه

G2O2A1 :‌ توجیه  طرحهای  نیازسنجی  از طریق برگزاری  جلسات در پایگاه  تحقیقات  جمعیت و تهیه و توزیع

 پمفلت بین

مردم و مسئولین و نمایش فیلم و ارائه گزارش ..............

G2O2A2  : ارائه گرانت به محققین علاقمند در حوزه نیاز سنجی

G2O2A3 : ارائه  بازخورد  نتایج  طرحهای  نیازسنجی به معاونت  پژوهشی دانشگاه ، دبیرخانه SDHوزارت

 بهداشت در پایان هر طرح و در پایان هر سال

هدف اختصاصی :

G2O3  :‌ تدوین اولویتهای پژوهشی در حوزه SDHهر دو سال

G2O3A1: برگزاری نشست‌های مشترک مرکز با ذینفعان و ذیربطان جهت تعیین اولویتهای پژوهشی هر 6 ماه

 یکبار

G2O3A2: استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی نیاز سنجی برای تدوین فهرست اولویتهای پژوهشی

G2O3A3: ارائه‌فهرست اولویتهای‌پژوهشی‌به معاونت‌پژوهشی‌دانشگاه و دبیرخانهSDH

هدف اختصاصی :

G2O4 :  تدوین برنامه راهبردی مرکز طی سال اول وانجام بازنگری دو سالانه

G2O4A1 :  تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی مرکز

G2O4A2 : برگزاری نشستهای مستمر با اعضاء کمیته تدوین برنامه هر هفته در 3 ماه اول تأسیس مرکز

G2O4A3  : تدوین برنامه و اعلام مکتوب آن در پایان 3 ماه اول تأسیس مرکز

G2O4A4 : ارائه برنامه از طریق وب سایت دانشگاه

 دف اختصاصی :

G2O5 : افزایش تبادلات علمی با سایر سازمانهای متولی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی و تدوین حداقل یک  طرح مشترک با این سازمانها بصورت سالانه

G2O5A1 : تهیه فهرست سازمانهای متولی سلامت و رفاه اجتماعی در کشور در سال اول برنامه

G2O5A2: مکاتبه با سازمانهای متولی سلامت و رفاه جهت برگزاری نشستهای مشترک در سال اول

G2O5A3: بازدید اعضاء مرکز SDHاز سازمانهای متولی سلامت و رفاه جهت برآورد توان و نیروی انسانی علمی

 برای انجام طرحهای مشترک

G2O5A4: دعوت از شخصیت های علمی و اجرایی سازمان های متولی سلامت و رفاه جهت آشنایی با توانش های

( پتانسیل های ) مرکز

•·      هدف کلی

G3  :‌ بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزة SDHو عدالت در سلامت

 

هدف اختصاصی :

G3O1 : مستند سازی و انتشار نتایج طرحهای پژوهشی دانشگاه مرتبط با حوزه SDH بطور مستمر  حداقل یک  گزارش در هر سال

G3O1A1 : بررسی تمامی طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه در حوزه SDHو تهیه فهرست از عناوین آنها

G3O1A2  : جمع آوری و استخراج نتایج طرحهای انجام شده مرتبط با حوزه SDHکه تاکنون در دانشگاه و مراگز مرتبط با دانشگاه انجام شده است

G3O1A3 : مستندسازی نتایج جمع آوری شده بصورت علمی و انتشار آنها

G3O1A4 : انعکاس نتایج طرحهای جمع آوری شده به سازمانهای ذینفع در طول سالهای برنامه

 

هدف اختصاصی :

G3O2  :‌ انتشار گزارشات اجرایی Executive Report از نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه SDHحداقل سالانه یک گزارش اجرایی

G3O2A1  : برگزاری کارگاه‌های آموزش روشهای انتقال دانش به محققان سالانه یک کارگاه

G3O2A2  : تشکیل واحد اطلاع رسانی به ذینفعان در مرکز

G3O2A3  : تهیه اطلاعات مرتبط با سازمانهای ذیربط و ذینفع در مرکز

G3O2A4 : برپایی پایگاه تخصصی اینترنتی جهت ارائه نتایج پژوهشها

G3O2A5 : مکاتبه و ارسال نتایج پروژه های خاتمه یافته متناسب با نیاز سازمانهای ذینفع و ذیربط

هدف اختصاصی :

G3O3 : تسهیل و تشویق برپایی کمیته علمی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه و تعریف

حداقل یک طرح مشترک سالانه

G3O3A1  : برگزاری نشستهای مشترک با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه هر 3 ماه به منظور ارتقاء ارتباطات بین بخشی

G3O3A2 : تهیه فهرست عناوین طرحهای مشترک

G3O3A3 : تعیین اولویت طرحهای پژوهشی مشترک

G3O3A4 : طراحی و اجراء یک طرح سالانه

هدف اختصاصی :

G3O4  : حمایت از طرحهای سفارش داده شده به مرکز حداقل سالانه یک طرح تقاضا محور

G3O4A1 : اطلاع رسانی به محققین در زمینه حمایت از طرحهای سفارش داده شده به مرکز

G3O4A2 : اطلاع رسانی به سازمانهای ذیربط در زمینه اعلام آمادگی در اجرای طرحهای سفارش داده شده

 از طریق  Site، پمفلت ، نشریات دانشگاه

G3O4A3 :  تصویب با اولویت طرحهای تحقیقاتی سفارش داده شده

•·      هدف کلی

G4 :  افزایش جذب منابع

 

هدف اختصاصی :

G4O1 : انجام طرحهای پژوهشی که از منابع خارج از دانشگاه بودجه می گیرند سالانه یک طرح   

G4O1A1:  شناسایی سازمانها و اطلاع رسانی مناسب به محققین در خصوص منابع تأمین اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه

G4O1A2 : ایجاد تسهیلات در روند کارشناسی و تصویب طرحهایی که از منابع خارج از دانشگاه بودجه می گیرند

G4O1A3 : اخذ مجوز برای اعطاء امتیاز به محققینی که از منابع خارج از دانشگاه بودجه می‌گیرند به شکل فرصت مطالعات ، امتیاز ارتقاء .....

G4O1A4 : معرفی و تشویق محققینی که از منابع خارج از دانشگاه بودجه می گیرند

G4O1A5:  اطلاع رسانی از طریق Siteدانشگاه در زمینه منابع تأمین اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه از سال دوم

هدف اختصاصی :

G4O3: اطلاع رسانی در خصوص ظرفیتهای پژوهشی مرکز SDHبه سایر سازمانهای اجرایی و بخش خصوصی به صورتONLINE

G4O3A1 : تهیه فهرستی از سازمانهای دولتی و خصوصی و NGOجهت اعلام ظرفیتهای پژوهشی مرکز SDHبه آنها در سال اول

G4O3A2 : برگزاری نشست با مدیریتهای پژوهشی دانشگاه در خصوص اطلاع رسانی از طریق Siteدانشگاه در مورد معرفی ظرفیتهای مرکز

G4O3A3 : انجام مکاتبه با سازمانهای اجرایی و بخش خصوصی در زمینه معرفی ظرفیتهای مرکز SDH

 

 

 

 

 معرفی رتیس مرکز


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود مطلبی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی

  مدرک تحصیلی : دکتری 
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی:

motallebi_m@kaums.ac.ir

       

Masoud Motalebi Kashani

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:  

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 مقالات:

   

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت