EN |
    ورود
   6:44:11 AM
1400 / 07 / 24
 
اخبار واحد حمایت از تحقیقات بالینی

نتایج برگزاری جلسه شورای اخلاق

با سلام

احتراما به اطلاع کلیه عزیزان میرساند کمیته اخلاق دانشکده پزشکی با حضور کلیه اعضای محترم کمیته طی چند جلسه برگزار شد و پروپوزالهای ارسال شده از مراکز تحقیقاتی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه برخی از طرحهای مورد بررسی ارسالی از واحد حمایت از تحقیقات بالین به شرح زیر میباشد

ردیف

عنوان

مجریان

کارشناسان

تاریخ بررسی

نتیجه بررسی

1

بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور FgL2با عفونت CMVدر بیماران با پیوند کلیه

دکتر علیرضا سلیمانی و فاطمه فتحی مقدم بادی

دکتر چیت سازیان- دکتر پیروزمند

12/2/96

با اصلاحات تصویب شد

2

مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان با تحریک مغزی بر استرس، ،اضطراب،افسردگی و عملکرد اجرایی در بیماران آسیب مغزی خفیف در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

دکتر امیدی و شیدا شیروانی

دکتر رسولی آزاد-دکتر زنجانی- دکتر دانشور

12/2/96

اصلاحیه خورد

3

بررسی جهش­های میتوکندریایی در ژن­های ATP6و ATP8در مردان نابارور با اسپرم کم تحرک         

دکتر نیکزاد و زهرا زارع

دکتر طاهره مازوچی- دکتر اعظمی- دکتر روح ا... نخعی

12/2/96

تصویب شد

4

بررسیتاثیر وانادیل سولفات بر شاخصهای باروری رت دیابتی نوع 2   

دکتر تقی زاده و نسترن منطقی

دکتر حسن حسنی- دکتر نسرین شریفی- دکتر امیرحسن متینی

12/2/96

تصویب شد

5

مطالعه اثر حفاظتی کوآنزیم کیوتن و بربرین،قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی بر پارامترهای اسپرمی و آنزیم های آنتی اکسیدانی در واریکوسل تجربی      

دکتر حسن حسنی و حامد نجاران عاشق آبادی

دکتر نیکزاد- دکتر طاهره مازوچی- دکتر فرشته بهمنی

12/2/96

تصویب شد

6

بررسی کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس­های ذهن ­آگاهی برای کودک و نوجوان

دکتر زنجانی و حمید محسن آبادی و محمد جواد شعبانی

دکتر سپهرمنش- دکتر امیدی- دکتر موسوی

12/2/96

تصویب شد

7

بررسی معیارهای مورفومتری بدنه و پایک های مهره های گردنی،سینه ای و کمریدر جمعیت ایران بر اساس تصاویر سی تی بینسال های 92 تا 96

 

دکتر نیکزاد و دکتر طالاری و حامد نجاران

دکتر فخاریان- دکتر اعظمی –دکتر اطلسی

12/2/96

به شرط اصلاح تصویب خواهد شد

8

بررسی کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی -نسخه نوجوان(AFQ-Y)

دکتر زنجانی و حمید محسن آبادی و محمد جواد شعبانی

دکتر رسولی آزاد- دکتر عصاریان و دکتر موسوی

12/2/96

تصویب شد

9

بررسی اثر مکمل یاری ویتامین Eبر روی پروفایلهای لیپیدی و استرس اکسیداتیو در بیماران نفروپاتی دیابتیک

دکتر آقاداوود و دکتر غلامعلی حمیدی

دکتر بهمنی- دکتر گیلاسی –دکتر موسوی موحد

12/2/96

تصویب شد

10

بررسی اثر مکمل ملاتونین بر روی پروفایل های متابولیک، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 2

دکتر فریبا رایگان و وحیدرضا استاد محمدی

دکتر مجید مازوچی- دکتر اربابی- دکتر امیرمسعود جعفری

12/2/96

تصویب شد

11

بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین33 IL-33)) و بیماری رینیت آلرژیک در کودکان و همراهی آن با شدت بیماری

دکتر حیدرزاده و سارا نیک آفرین

 

12/2/96

اصلاحیه خورد

12

بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی و متیلاسیون پروموتر ژن گیرنده های استروژنی با ناباروری مردان

دکتر نیکزاد و نرگس مبصری

دکتر طاهره مازوچی- دکتر آقاداوود- دکتر اعظمی

12/2/96

تصویب شد

13

ارزیابی مدل علی-ساختاری تئوری حساسیت به تقویت تجدید نظر شده (r-RST) گری در شدت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان پسر: نقش میانجیگری تصمیم گیری ریسکی (RDM) و نادیده گیری تاخیری (DD)

دکتر امیدی و کیومرث چراغی

دکتر زنجانی- دکتر اربابی- دکتر مهرزاد

12/2/96

تصویب شد

14

بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونی

 

 

دکتر علیرضا شریف و مائده نجفی زاده

دکتر افضلی-دکتر مومن هروی-دکتر صابری

25/2/96

تصویب شد

15

بررسیتاثیرپاسخ درمانی به تک دوز فلوکونازول  به همراه لاکتوباسیل های واژینال بر ولوواژینیت کاندیدایی در بیماران دیابتی

دکتر مهدی ناظری

دکتر دلاوری-دکتر عابد- دکتر صمیمی

25/2/96

تصویب شد

16

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر استراتژی های تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی، ولع مصرف و افسردگی افراد تحت درمان با متادون

دکتر رسولی آزاد و زینب رضایی

دکتر امیدی- دکترگیلاسی- دکتر زنجانی

25/2/96

تصویب شد

17

تعیین اثرات مواجهه با ذرات خروجی از موتورهای دیزل در طول دوره حاملگی موش های سوری بر تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده NMDAدر ناحیه هایپوکامپ فرزندان نر بالغ

دکتر اعظمی

دکتر طلایی- دکتر بهرامی- دکتر اطلسی

25/2/96

تصویب شد

18

اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه (Matricaria chamomilla) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و انفوزیون پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی درموش سوری نر

دکتر قوی پنجه و مریم کاظمی

اعظم مصداقی نیا- دکتر ارجمند- دکتر حمیدی

25/2/96

تصویب شد

19

اثر مکمل های پروبیوتیک بر پروفایل لیپیدی، مارکر های متابولیسم انسولین،بیومارکر های التهابی و فاکتور های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به  نفروپاتی دیابتی

دکتر نمازی و علیرضا مافی

دکتر اربابی- دکتر تمدن- دکتر نسرین شریفی

25/2/96

تصویب شد

20

بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک­ها بر ویژگیهای شناختی و فاکتور های التهابی در مبتلایان  به آلزایمر

 

دکتر حمیدی و آزاده آگاهی

دکترتقی زاده- دکتر ارجمند –دکتر طلایی- دکتر عکاشه

25/2/96

تصویب شد

21

بررسی عوامل باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کونژونکتیویت باکتریال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی در کاشان 1396

 

دکتر نظری عالم

دکتر اربابی- دکتر صمیمی و دکتر منیری

25/2/96

تصویب شد

22

بررسی عوامل باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در انسداد و عفونت های مجرای اشکی در  مراجعین  به کلینیک چشم پزشکی در کاشان 1396

دکتر نظری عالم

دکتر اربابی- دکتر صفاری و دکتر منیری

25/2/96

تصویب شد

23

بررسی معیارهای مورفومتریبدنه و پایک های مهره های گردنی،سینه ای و کمری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر سی تی بین سال های 92 تا 96

 

دکتر حسین نیکزاد و حامد نجاران

دکتر اکبری-دکتر فخاریان-دکتر اعظمی- دکتر اطلسی

29/3/96

اصلاحیه خورد

24

ژنوتایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین  جدا شده از نمونه بالینی بیماران بیمارستان شهید بهشتی با روش MLSTدر سال 1396

دکتر فیروزه و میترا امیدی

دکتر خورشیدی-دکتر صفاری- دکتر اربابی

29/3/96

تصویب شد

25

بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک­ها بر نقص حافظه فضایی وهمچنین فاکتورهای التهابی واسترس اکسیداتیو و تشنجات حاصل از کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرائی نر

دکتر محمود سلامی و سمانه باقری

دکتر ارجمند- دکتر بنفشه- دکتر اعظم مصداقی نیا- دکتر طلایی

29/3/96

تصویب شد

26

بررسی اثر تزریق پرینورال دکسمدتومیدین در ناحیه اگزیلاری  بر تغییرات همودینامیک حین عمل و درد پس از عمل در بیماران با جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دکتر رجبی و دکتر عباس ارشیا

دکتر فاضل- دکتر حاجی جعفری- فاطمه عسگریان

29/3/96

تصویب به شرط اصلاح

27

بررسی کیفیت و رضایت مندی زناشویی معتادان قبل و بعد از درمان نگه دارنده با متادون در شهرستان کاشان در سالهای 96-96

دکتر قریشی و مرضیه ماشاا... زاده

دکتر مروجی- دکتر مهرزاد

29/3/96

تصویب شد

28

بررسی اثر ساشه خوراکی حاوی عصاره گارسینیاکامبوجیا و پسیلیوم به همراه کپسول حاوی عصاره چای سبز و قهوه سبز بر وزن افراد چاق

دکتر عاصمی

دکتر اربابی- دکتر مظفری- دکتر نسرین شریفی- دکتر بهمنی

29/3/96

اصلاحیه خورد

29

بررسی معیارهای مورفومتریبخش پروگزیمال استخوان فمورو ارتباط آن با شاخص توده بدنی در بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر رادیوگرافی بین سالهای 95 تا 96

دکتر حسین نیکزاد و حامد نجاران

دکتر خسروی-دکتر حسنی-دکتر اعظمی

12/4/96

اصلاحیه خورد

30

بررسی مولکولی مسیر سیگنالینگ آپوپتوز وابسته به Fasو ارتباط آن با بار سرمی EBVدر بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

دکتر احمد پیروزمند

دکتر گیلاسی-دکتر نیکویی نژاد-  دکتر اصالت منش

12/4/96

تصویب شد

31

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تن انگاره، آگاهی بدنی، ذهن آگاهی و نشانه های روان تنی و روان پزشکی بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی شهر کاشان

دکتر امیدی

دکتر مهرزاد- دکتر زنجانی

12/4/96

تصویب شد

32

مقایسه عامل سرعت شناختی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنیا

دکتر رسولی آزاد

دکترامیدی- دکتر دانشور- دکتر سپهرمنش

12/4/96

تصویب شد

33

بررسی اثر سربرولیزین (Cerebrolysin) بر میزان ضایعه انفارکتوس میوکارد، تروپونین Iو فاکتور های التهابی ( IL6و  TNF-α)در موش های صحرایی نر

دکتر غلامرضا قوی پنجه

دکتر اعظم مصداقی نیا- دکتر فرخیان

12/4/96

تصویب شد

34

بررسی همبستگی اعمال ناایمن شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان صنایع ذوب فلز کاشان در سال 96

دکتر مسعود مطلبی کاشانی

مهندس موسوی-مهندس حنانی

12/4/96

تصویب شد

35

بررسی ارزش سطح سرمی تروپونین با حساسیت بالا در تشخیص پیامد های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به ضربه به سر خفیف  بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در  سال1396

دکتر فرخیان و حسین کرداریان

دکتر سعید بنایی- دکتر م.جواد ازادچهر-دکتر قدککار

12/4/96

اصلاحیه خورد

36

بررسی فراوانی وعوامل مرتبط با کمبود ویتامین در شیرخواران 4-12 ماهه شهرستان کاشان در سال 1396

دکتر شیاسی و سید پیمان خامه چی

دکتر حیدرزاده-دکتر خیرخواه-دکتر گیلاسی

12/4/96

اصلاحیه خورد

37

بررسی معیارهای مورفومتری بخش پروگزیمال استخوان فمور و ارتباط آن با شاخص توده بدنی((BMIدر بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر رادیوگرافی بین سالهای 95-96

آقای دکتر حسین نیکزاد(دانشجو حامد نجاران)

دکتر حسنی، ،دکتر خسروی و دکتر اعظمی

25 /05/1396

تصویب شد

38

بررسی معیارهای مورفومتری و پایک های گردنی، سینه ای و کمری بیماران در  بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر سی تی بین سالهای 96-92

دکتر حسین نیکزاد(دانشجو حامد نجاران)

دکتر فخاریان، ،دکتر اطلسی، دکتر اکبری و دکتر اعظمی

25/05/1396

تصویب شد

39

اثر مواجهه مزمن با نیترات در طول دوره بارداری و پس از تولد بر تشنجات صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و حافظه احترازی در موش سوری

آقای دکتر اژدر حیدری (پایان نامه لیلا گلفام)

دکتر طلایی، ،دکتر قوی پنجه، دکتر نورالدینی و دکتر حمیدی

25/05/96

تصویب شد

40

بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتنین زیر واحد های گیرنده  NMDA کورتکس پره فرو نتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAO

دکتر ابوالفضل اعظمی و آقای دکتر محمد علی اطلسی ( دانشجو فرشته دیناروند)

دکتر سلامی ،دکتر اعظمی و دکتر طاهره مازوچی

25/05/96

تصویب شد

41

بررسی ارتباط بین گستره توزیع گلبول های قرمز(RDW)با اپلین وگرلین و تعیین میزان hs-CRP، پروفایل لیپیدی و قندخون ناشتایی در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری (CAD)

آقای دکتر غلامرضا نمازی (پایان نامه راضیه سلامی شهید)

دکتر سلیمیان ،دکتر بهمنی، دکتر آقاداود و دکتر فرخیان

25/05/96

تصویب شد

42

بررسی اثر کورکومین براختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین CREBو سطح متابولیت های NO  در هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی

 

 

 

آقای ابوالفضل ارجمند (پایان نامه خاطره خوارزمی)

دکتر نورالدینی ،دکتر بنفشه، دکتر قوی پنجه و دکتر طلایی

25/05/96

تصویب شد

43

بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین در تشخیص اتیولوژی باعلت ناشناخته(FUO)

خانم دکتر زمانی و سید رضا موسوی

دکتر اصالت منش ،دکتر علیرضا شریف، و دکتر عطوف

25/05/96

تصویب شد

44

اثر مکمل یاری پروبیوتیک برشدت علائم بالینی، مقاومت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسید اتیو در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS)

دکتر سلامی و امیدرضا تمتاجی

دکتر نورالدینی ، دکتر اعظم مصداقی نیا،دکتر خیران  و دکتر نسرین شریفی

25/05/96

تصویب شد

45

اثر مکمل یاری پروبیوتیک بر روی پروفایل­های لیپیدی، شاخص های مربوط به انسولین، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به پارکینسون:کارآزمایی بالینی کنترل شده

امیدرضا تمتاجی وآقای دکتر تقی زاده

دکتر ابوالحسنی ، دکتر نمازی و دکتر نسرین شریفی

25/05/96

تصویب شد

46

واریته های موجود در پروموتر، اینترون و اگزون ژن eNOS  و ارتباط آنها با سرطان پروستات

دکتر حسین محمودی

دکتر سلامی و دکتر نادریان، و خانم دکتر منیری

25/05/96

تصویب شد

47

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی تولید کننده متالوبتالاکتاماز (MBL)در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396-1395

دکتر سلطانی و خانم دکتر آذین صاحب الفصولی

دکتر علیرضا سلیمانی و دکتر منصور سیاح و خانم دکتر زهرا سلیمانی

25/05/96

تصویب شد

48

بررسی ارتباط بین شانت راست به چپ قلب با ضایعات ماده سفید مغزدر ام آر آی بیماران مبتلا به میگرن

 

آقای دکتر رضا دانشور (پایان نامه دستیاری ژاله حسینی)

دکتر خیران، فرخیان و اکبری

25/05/96

تصویب شد

49

بررسی اثر مکمل یاری ترکیب پروبیوتیک و ویتامین Dبر پروفایل های متابولیک، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 2

خانم دکتر رایگان و آقای وحیدرضا استادمحمدی

دکتر اربابی، دکتر شرافتی، دکتر نمازی و دکتر فرخیان

25/05/96

تصویب شد

50

بررسی اثر مکمل یاری کپسول پروبیوتیک بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران کرونر قلبی ودیابتی

خانم دکتر رایگان

دکتر عباسی و دکتر گیلاسی و خانم دکتر نسرین شریفی

25/05/96

تصویب شد

51

تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توام در پیش بینی شکستگی استخوان های صورت در سی تی اسکن  بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396

دکتر طالاری و دکتر امین حسین زاده

دکتر شفق و دکتر عابدزاده و آقای دکتر فامیلی

25/05/96

تصویب شد

52

بررسی بیان ژن mir 33و پروتئینCREBدر هیپوکامپ در یادگیری وابسته به وضعیت مورفین

دکتر ارجمند و صادق مرادی

دکتر حیدری، قوی پنجه و طلایی

25/05/96

تصویب شد

53

اثر مکمل یاری سین بیوتیک بر امتیاز سوءتغذیه- التهاب و پروفایل های متابولیک در بیماران همو دیالیزی

دکتر علیرضا سلیمانی و علیرضا معتمدزاده

دکتر گیلاسی، دکتر زمانی و دکتر چیت سازیان

20و27/7/96

تصویب شد

54

بررسی اثر نانو ذرات نقره و ترکیب آن ها با عصاره های الکلی اکالیپتوس و سیر بر تشکیل بیوفیلم در ایزوله های اسینتو باکتر بومانی

دکتر علی نظری عالم و ملیحه سلوکی

دکتر خورشیدی، دکتر هوشیار و دکتر صفاری

20و27/7/96

تصویب شد

55

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، افسردگی، اضطراب، ناتوانی و شدت سردرد بیماران مبتلا به سردرد مزمن روزانه

دکتر عبداله امیدی و حسن خضرائی

دکتر شریفی، دکتر اربابی و دکتر رسولی آزاد

20و27/7/96

تصویب شد

56

بررسی اثر محافظتی ال- کارنیتین بر ساختار و عملکرد تخمدان موش های ماده تحت درمان با سیکلوفسفامید

دکتر حسین نیکزاد

دکتر اعظمی، دکتر طاهره مازوچی و دکتر اخوان طاهری

20و27/7/96

تصویب شد

57

اثرات مکمل یاری منیزیم و ویتامین Eبر پاسخ بالینی، پروفایل های متابولیک،التهابی و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی

دکتر حسن افضلی و امیر حسین جعفری کاشی

دکتر ع شریف، دکتر گیلاسی و دکتر مومن هروی

20و27/7/96

تصویب شد

58

بررسی تاثیر کوئیتیاپین در سوء مصرف متامفتامین در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

دکتر حمیدرضا بنفشه و نجمه سادات جاودان

دکتر مهرزاد، دکتر اربابی، دکتر عابد و دکتر امیدی

20و27/7/96

تصویب شد

59

بررسی تطابق صحت یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با سی تی اسکن توراکولومبار در شناسایی شکستگی های ستون فقرات در بیماران  با ترومای غیر نافذ شکم و لگن مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396

دکتر طالاری و ابوالفضل کارگر شورکی

دکتر طالاری، دکتر شفق، دکتر مهدیان و دکتر حمیدیان

20و27/7/96

تصویب شد

60

بررسی رابطه سطح سرمی فاکتور GDF-15/MIC-1با بیماری پسوریازیس و شدت آن

 

دکتر رضوان طلایی و فاطمه ذاکر

دکتر بخشی، دکتر سیاح و دکتر اصالت منش

20و27/7/96

تصویب شد

61

بررسی سطح فشار خون در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در  سال 1395

دکتر رایگان و سیما وطنخواه

دکتر رضوی، دکتر مازوچی و دکتر سیاح

20و27/7/96

تصویب شد

62

بررسی اثر مکمل ملاتونین بر شدت بیماری و کیفیت خواب در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک

دکتر محمد رضا شریف

دکتر خیرخواه، دکتر تقوی و دکتر سیاح

20و27/7/96

تصویب شد

63

بررسی اثر LYS Kبر روی بیوفیلم ناشی از (MRSA)Methicillin resistant staphylococcus aureus        

مرضیه بیگی

پایان نامه

 

20و27/7/96

مجوز کمیته اخلاق گرفته شد

64

بررسی همبستگی خودکارآمدی جنسی با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در زنان

خانم کفایی عطریان

دکتر مهرزاد، رسولی آزاد، سادات و دکتر اکبری

20و27/7/96

تصویب شد

65

رابطه چند شکلی های نوکلئوتیدی منفرد موجود در ژن اینترلوکین 17Fو17Aبا استئوآرتریت زانو

دکتر حسن حسنی بافرانی و منوره احمدی

دکتر مازوچی، دکتر زمانی و دکتر سیاح

20و27/7/96

تصویب شد

66

مقایسه کارآرایی ایمونوتراپی زیر زبانی با درمان مدیکال و تاثیرات آن بر تغییرات سطح سرمی اینترلوکین های 25و33 در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

دکتر حسین اکبری

دکتر حبیب اله رحیمی و دکتر زینب السادات احمدی

20و27/7/96

تصویب شد

67

بررسی تاثیر اکسی توسین بر نشانه های بالینی، ACTHو کورتیزول و وسوسه مصرف متامفتامین در بیماران تحت درمان با ماتریکس

دکتر حمیدرضا بنفشه و عباس آزاد بخت

دکتر مهرزاد، دکتر مصداقی نیا و دکتر اربابی

20و27/7/96

تصویب شد

68

مقایسه کارایی ازن تراپی با درمان مدیکال در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

 

 

دکتر حسین اکبری

دکتر احمدی د دکتر سیاح

20و27/7/96

تصویب شد

69

کلونینگ و افزایش بیان اختصاصی ژن MEG3و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدان

دکتر حسین نیکزاد

دکتر اعظمی، دکترعلنی

20و27/7/96

تصویب شد

70

مقایسه دو رژیم درمانی سه دارویی متوالی در ریشه کن سازی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی

دکتر فخرالدین صدر و ژاله دهقانی

دکتر رضوی زاده، دکتر ارج و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

71

مقایسه تاثیر دو شیوه درمانی متیل فنیدیت و ترکیب ماتریکس- متیل فنیدیت بر شدت اعتیاد، ولع مصرف، عود و ماندگاری درمان در سوء مصرف کنندگان متامفتامین

دکتر عبداله امیدی و نازنین آرین

دکتر مطمئن، دکتر رسولی آزاد، دکتر اربابی

20و27/7/96

تصویب شد

72

بیان CDX2در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک،پروگنوز و میزان بقای بیماران

دکتر طاهره خامه چیان و شفیقه عسکری کرچگانی

دکتر اخوان طاهری، دکتر احترام و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

73

 بررسی سمیت پوستی و اثرات ضددردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریت

دکتر ع طلایی و مژگان محمدی فر

دکتر اصالت منش، دکتر حمیدی، دکتر عابد و دکتر تقی زاده

20و27/7/96

تصویب شد

74

بررسی اثر مکمل یاری ترکیب ویتامین Dو امگا-3 بر علائم بالینی، پروفایل­های متابولیک، بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر جواد ابوالحسنی و مریم آفرینی بادی

دکتر دانشور، دکتر خیران و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

75

طراحی الگوی مدیریت خدمات سلامت بیماران مبتلا به صرع برای ایران

 

دکتر ابراهیم کوچکی

دکتر دانشور، دکتر اکبری و دکتر خیرخواه

20و27/7/96

تصویب شد

76

مقایسه اثرسووفلوران و بیهوشی کامل وریدی روی تست عملکرد ریوی بعداز عمل بیماران تحت جراحی هرنی اینگواینال

دکتر محمد حاجی جعفری و لیلی مهرزاد

دکتر صحت، دکتر رضوی زاده، دکتر رجبی

20و27/7/96

تصویب شد

77

مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی –کمبود توجه

دکتر فاطمه عصاریان و سمیرا احمدیان

دکتر مهرزاد، دکتر سپهرمنش و دکتر عطوف

20و27/7/96

تصویب شد

78

بررسی اثرات مکمل یاری روغن ماهی بر میزان پروفایل های هورمونی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دکتر فرشته بهمنی و مهرداد امینی

دکتر نمازی، دکتر صمیمی و دکتر شریفی

20و27/7/96

تصویب شد

79

بررسی شیوع  HPVژنیتال در زنان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان جهت غربالگری پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن  در سال 1396 در کاشان

دکتر احمد پیروزمند و زهرا هوشیار

دکتر طبسی، دکتر مومن هروی و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

80

بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین Dبر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 2

دکتر طالاری و وحید نجفی

دکتر حمیدیان و دکتر فرخیان

20و27/7/96

تصویب شد

81

بررسی جهش های ژن EGFRدر بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 85-95

دکتر امیرحسن متینی و مریم السادات طیبی

دکتر خامه چیان، دکتر مازوچی و دکتر اخوان طاهری

20و27/7/96

تصویب شد

82

ارزیابی  بیان Nestinو EGFR  در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1385  تا 1395

دکتر امیر حسن متینی و محدثه مفیدی نایینی

دکتر خامه چیان، دکتر مازوچی و دکتر اخوان طاهری

20و27/7/96

تصویب شد

83

بررسی ارتباط بین گستره توزیع گلبول های قرمز(RDW) و ایندکس های استرس اکسیداتیو در مبتلایان به بیماری شریان کرونری

دکتر غلامرضا نمازی و سید محمد حسن وحیدی

دکتر اعرابی، دکتر مجید مازوچی و دکتر سلیمیان

20و27/7/96

تصویب شد

84

بررسی اثر مکمل یاری منیزیم  بر CIMTو پروفایل های متابولیک در بیمارانهمودیالیزی مبتلا به دیابت

 

دکتر طالاری و مهرافروز زکی زاده

دکتر فامیلی، دکتر چیت سازیان ، دکتر تمدن و دکتر فاضل

20و27/7/96

تصویب شد

85

ررسی کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس وسواس ییل-براون کودک و نوجوان  (CY-BOCS)

دکتر زهرا زنجانی

دکتر مهرزاد، دکتر سپهرمنش و آقای بی غم

20و27/7/96

تصویب شد

86

بررسی اثر  Lys Kنوترکیب بر روی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های انتروکوک فکالیس و فاسیوم جدا شده از نمونه های بالینی

دکتر منیری و نیلوفر سبزی

دکتر صفاری، دکتر خورشیدی و دکتر هوشیار

20و27/7/96

تصویب شد

87

مقایسه اثر دگزامتازون و آمینوفیلین بر بروز سردرد بعد از بی حسی اسپاینال در سزارین

 

دکتر سید محمد رضا رضوی زاده و مهدی ابن النصیر

دکتر رجبی، دکتر حاجی جعفری و دکتر مهدیان

20و27/7/96

تصویب شد

88

بررسی اثرالانزاپین و نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روی تصمیم گیری مدل هزینه \سود در موش صحرایی نر

دکتر حمیدی و سعیده نصرالهی

دکتر ارجمند، دکتر مصداقی نیا و دکتر حیدری

20و27/7/96

تصویب شد

89

بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودشفقت ورزی، خودکارآمدی،  ادراک بیماری، رفتارهای خود -مراقبتی و هموگلوبین A1Cبیماران مبتلا به دیابت نوع II

دکتر امیدی و فهیمه نصیری

دکتر زنجانی، دکتر رسولی آزاد و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

90

دانش، نگرش و باور در بیماران بستری شده با تشخیص سندروم کرونری حاد در مورد سندروم کرونری حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396

دکتر رایگان و احمد خالدی

دکتر فرخیان و دکتر رحیمی

20و27/7/96

تصویب شد

91

بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان بر بهبود و فاکتورهایاسترساکسیداتیوزخمپوستیعمیقدرمدلموشصحرایی

دکتر ع طلایی و مریم کاظمی رحمت آبادی

دکتر زهرا سلیمانی، دکتر تقی زاده و دکتر بنفشه

20و27/7/96

تصویب شد

92

بررسی تغییرات قد نهایی پیش بینی شده در دختران با  شروع  بلوغ در سنین 7-5/9 سال

دکتر شیاسی و الهه جعفری

دکتر خیرخواه، دکتر حیدرزاده و دکتر گیلاسی

20و27/7/96

تصویب شد

 

:

ساعت : 12:23 -  روز  : سه شنبه  - 9 /  8 / 1396 /  شماره خبر : 39 / تعداد نمايش :1046

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: