EN |
    ورود
   4:44:08 AM
1399 / 01 / 17
 


 

عنوان گارگاه

استخراج اطلاعات از متون علمی

نحوه شرکت در کنگره های بین المللی

روان سنجی پرسشنامه

کاربرد تبلت در حوزه پزشکی

مراحل اجرایی چاپ مقاله

آشنایی با مطالعات کیفی در سلامت

SPSSپیشرفته

اولویت بندی پژوهشی

 

پژوهشگران عزیز و کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی می توانند در صورت مشاهده هر گونه نیاز اموزشی و پژوهشی و لزوم برگزاری کارگاهای اموزشی, مراتب را به واحد اطلاع دهند تا در اسرع وقت با توجه به اولویتهای  دانشگاه ترتیب اثر داده شود.