6:04:56 PM 1399 / 01 / 17
 
RSS اخبار معاونت پژوهشی
صفحه 93 از 168   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1675
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  

حمایت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از پایان نامه های برتر از موضوعات مرتبط و اخلاق در پژوهش

1394 / 03 / 04 -11:22


انتصاب دبیر هیات اجرایی بیست و یکمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

1394 / 03 / 04 -8:17


چاپ کتاب لغت نامه ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

1394 / 03 / 03 -9:5


راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت مواد اولیه غذایی و آرایشی بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394 / 03 / 03 -9:17


الزام درج کد اختصاصی کمیته اخلاق در کلیه گزارشها، مستندات و مقالات مربوط به هر طرح تحقیقاتی
قابل توجه کلیه پژوهشگران دانشگاه

1394 / 03 / 03 -8:12


انتشار شماره 40 و 41 مجله کنکاش
دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

1394 / 02 / 29 -8:4


کار گاه آموزشی اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی و کمیته اخلاق
معاونت پژوهشی برگزار می کند ......

1394 / 02 / 22 -8:31


دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ebrary
قابل توجه کلیه پژوهشگران دانشگاه

1394 / 02 / 24 -11:47


کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک
معاونت پژوهشی امور کارگاهها برگزار می کند ......

1394 / 02 / 24 -10:2


کارگاه آموزشی End Note
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری امور کارگاهها برگزار می کند

1394 / 02 / 21 -12:55

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر