12:19:45 AM 1402 / 03 / 08
 
اخبار معاونت پژوهشی

با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید:

آزمایشگاه بیومارکرهای مولکولی در دانشگاه

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه بیومارکرهای مولکولی در ساختمان زنده یاد دکتر زهرا فرقانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت مراسم مجازی در تاریخ 1400/3/25 به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این مراسم گفت: آزمایشگاه بیومارکرهای مولکولی زیرمجموعه آزمایشگاه جامع معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در زیربنای 60 متر مربع و با هزینه بالغ بر 640 میلیون تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان راه اندازی شده است.

دکتر سید علیرضا مروجی افزود: تشخیص انواع بیماری ها براساس تکنیک های مولکولی مانند Pcr، Real time ، Western blotو ... و طراحی و تولید کیت های تشخیصی واریانت های ویروس کووید 19 در این آزمایشگاه انجام می شود.

وی، با بیان اینکه در حال حاضر این آزمایشگاه به شناسایی نمونه های مشکوک و جهش یافته اختصاص یافته است، تصریح کرد: کیت تشخیص واریانت های انگلیسی، آفریقایی، برزیلی و ... ویروس کووید 19 در آزمایشگاه بیومارکرهای مولکولی دانشگاه طراحی و تولید می شود.

دکتر لطفی نیا گفت: آزمایشگاه بایومارکرهای مولکولی با هدف ترجمان تحقیقات علوم پایه و تحقیقات علوم بالینی دایر گردید.یکی از مصداق های تحقیقات ترجمانی، مبحث تشخیص مولکولی ویروس کروناست و اخیرا بحث تشخیص سریع و ارزان قیمت واریانت های جهش یافته ویروس کرونا مطرح است.

وی افزود: تا به امروز آزمایشگاه های زیادی در کشور به تشخیص ویروس کرونا با استفاده از Real- time pcrپرداخته اند،با این وجود آزمایشگاه های کمی به توان تشخیص سویه های جهش یافته پرداخته اند. برای این منظور بر اساس استانداردهای منابع مولکولی زیرساخت آزمایشگاه مذکور طراحی گردید و تجهیزات لازم خریداری شده. در مرحله بعد طرح تحقیقاتی و فناورانه با عنوان طراحی و تولید کیت تشخیص واریانت های ویروس کرونا در دانشگاه مصوب گردید و مراحل اولیه وپایلوت بررسی واریانت ها انجام گرفت.سپس آزمایشهای بررسی واریانت ها با استفاده از نمونه های تایید شده توسط انسسیتو پاستور ستاپ گردید.

به گفته ایشان نتایج حاصل از حساسیت و اختصاصیت مناسبی بود و در مرحله بعد اقدام به ساخت محصول در قالب کیت تشخیص واریانت و تجاری سازی آن صورت گرفت.امید است پس از کسب مجوز های لازم پتانسیل های محصول حاضر و همچنین آزمایشگاه بایومارکرهای مولکولی بیشتر شناخته شود.

لازم به ذکر است در آزمایشگاه مذکور غربالگری مولکولی واریانت های ویروس کرونا موجود در نمونه های مبتلا و کووید در حال انجام است.

ساعت : 12:45 -  روز  : چهار شنبه  - 26 /  3 / 1400 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :452

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر