3:35:01 AM 1400 / 02 / 26
 
اخبار معاونت پژوهشی

 پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیphD by research)

 

 

 

اسامی نهایی پذیرفته شدگان در مقطع phD by Research

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان برگزار می کند

 به استناد مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور وبا استعانت از خداوند حکیم ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روشهای پیشرفته تحقیق و مبانی پژوهش هدفمند و برقراری پلی بین علوم پایه وکاربردی با هدف ارتقاء سلامت و نوآوری در زمینه علوم تشریح و فیزیولوژی در نظر دارد دو دانشجو با گرایش سلول های بنیادی ویک دانشجو  با گرایش بیولوژی سلولی – مولکولی در مرکز تحقیقات علوم تشریح و یک دانشجو در مقطع PhD by Research  رشته علوم اعصاب شامل دوره عالی پژوهش(M phil) و دوره تخصصی پژوهشی( PhD.by Research) در مرکز تحقیقات  فیزیولوژی پذیرش نماید.

 دانشجو یا واحد حمایت کننده جهت گذراندن واحدهای دوره عالی پذیرش موظف به پرداخت شهریه به مبلغ پنجاه میلیون ریال می‌باشد و در دوره تخصصی پژوهشی دریافت کمک هزینه مطابق ماده 25 آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دانشجو پرداخت خواهد شد

 پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) صورت خواهد گرفت.

 داوطلبین ضروری است آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی راکه در همین صفحه می باشد به دقت مطالعه نموده و فرم‌های شماره‌1، شماره 2 (برحسب نوع داوطلب) و فرم  تعهدنامهرا از سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانلود و تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 15/01/1391کلیه فرم‌ها و مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز به آدرس کاشان- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- معاونت آموزشی دانشگاه ، واحد تحصیلات تکمیلی کد پستی81151-87159 ارسال نمائید.

 شرایط ورود

1- شرایط عمومی:

1-1 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-1 عدم وجود منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

3-1 داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا بالاتر از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تایید وزارتین بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

 4-1دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت دراین دوره نمی باشند.

5-1 انطباق سوابق آموزشی و پژوهش و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی Ph.D by Researchبه عهده دانشگاه می باشد.

6-1عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره های دکترای تخصصی(PhD) یا دستیاری در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور

7-1تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت می باشد بنابراین هرگونه اشتغالی غیراز تحصیل برای دانشجو ممنوع است

 8-1 موفقیت در مصاحبه ورودی توسط موسسه

9-1- داوطلب پس از دریافت پذیرش از موسسه و نام نویسی ، دانشجوی دوره عالی پژوهش of Philosophy Masterمحسوب می گردد.

10-1- ارائه مدرک زبان موافق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی  در هنگام ثبت نام (حداکثر تا روز مصاحبه)

  • TOEFLحداقل نمره  480
  • MCHEحداقل نمره  50
  • MHLEحداقل نمره 50
  • IELTSحداقل نمره 5

واریز مبلغ پانصد هزار ریال در وجه حساب متمرکز درآمد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شماره حساب 2137740214005 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی

2-شرایط اختصاصی:

داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی منتشر شده در مجلات  ایندکس شده در نمایه هایISI, PUBMEDبعنوان نویسنده مسئول و یا اول و ارائه مدارک در زمان ثبت نام (Full textمقاله که نشان دهنده نویسنده، تاریخ، نوع مقاله، تصویر عنوان مقاله ایندکس شده در Web of science knowledgeو یاPUB MED  و مقدارIF  ژورنال).

 1-2داوطلبان استعدادهای درخشان و برتر


• حداکثر فاصله زمانی بین فارغ التحصیلی و ورود به دوره 2 سال می باشد

 • کسب حداقل 8 امتیاز پژوهشی از فصل 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر به دوره های تخصصی ، به شرط کسب حداقل 80% امتیاز از مقاله و نوآوری در طول دوره تحصیلی

• کسب 40 امتیاز از فصل آموزشی

• کسب 5 امتیاز از فصل فرهنگی – اجرایی

2-2 اعضاء هیئت علمی

الف- اعضاء هیئت علمی آموزشی:

• احراز حداقل 8 امتیاز از ماده 2 آیین نامه ارتقاء در مدت 2 سال گذشته به شرط کسب حداقل 80% امتیاز از مقاله تحقیقی نوع یک

• احراز حداقل 35 امتیاز از ماده 1 آیین نامه ارتقاء در مدت 4 سال گذشته

• احراز حداقل 8 امتیاز از ماده 3 آیین نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته

ب- اعضاء هیئت علمی پژوهشی

• احراز حداقل 20 امتیاز پژوهشی از ماده 2 آیین نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته به شرط کسب حداقل 80% امتیاز از مقاله تحقیقی نوع یک

• احراز حداقل 80% امتیاز از ماده 3 آیین نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته

3-2داوطلبین آزاد:

داوطلب این گروه باید مشمولین یکی از دوبند ذیل باشد.

1. احراز حداقل 5 امتیاز از ماده 2 آیین نامه ارتقاء که 80% آن از مقالات تحقیقی و نوآوری بوده و احراز حداقل 20 امتیاز از ماده 3 مطابق آیین نامه ارتقاء.

2. احراز حداقل 12 امتیاز از ماده 2 آیین نامه ارتقاء که حداقل 80% آن از مقالات تحقیقی و نوآوری باشد.

تبصره : افرادی می توانند ازشرایط بورسیه استفاده نمایند که شرایط فوق را دارا باشند.

تبصره :پذیرش برحسب نوع رشته و نیاز از طریق یک یا چند روش فوق براساس شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صورت میگیرد.

تذکر:ارسال مدارک زیر به همراه این فرم ضروری است:

1- مدرکی دال بر فارغ التحصیلی در دوره دکتری عمومی یا کارشناسی ارشد

2- دانشجویانی که در بهمن ماه سالجاری فارغ التحصیل می شوند با معرفی دانشگاه مربوطه می توانند در این دوره ثبت نام نمایند

3- 3 قطعه عکس 4×3 که مشخصات داوطلب پشت آن درج شده باشد

4-تصویر کارت ملی

5-تصویر تمام صفحات شناسنامه

6-تصویر گواهی نمره زبان (حداکثر تازمان مصاحبه)

7-ارایه تصویر مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه جهت داوطلبین مرد

8-ارایه تاییدیه استعدادهای درخشان(برای آن دسته از داوطلبینی که از طریق استعدادهای درخشان اقدام می نمایند)

9-نامه از محل اشتغال ( برای شاغلین ) برای موافقت با حضور تمام وقت ضمن دوره

10- تصویر فیش بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه

  پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی

فهرست مرا کز تحقیقاتی متقاضی ومحورهای پژوهشی مربوطه و رشته های مورد قبول

 

مرکز تحقیقاتی

محور پژوهش

رشته های مورد قبول

فیزیولوژی

علوم اعصاب

کارشناسی ارشد:

فیزیولوژی- زیست شناسی با گرایش های علوم سلولی –مولکولی و  علوم جانوری

علوم تشریح

بیولوژی سلولی ومولکولی

دکترا و کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی

 

علوم تشریح

 

سلول های بنیادی

دکترا و کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:http://research.kaums.ac.ir/

ساعت : 9:25 -  روز  : شنبه  - 8 /  11 / 1390 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :7719

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر