2:53:53 AM 1401 / 09 / 11
 

دفتر نظارت و ارزشیابی

 

1- تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق- مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

2- انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

3- بایگانی نامه های اداری

4- تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

5- تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

6- مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

7- اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

8- اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

9- ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

10- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

11- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

12- ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

13- تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

14- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

15-  ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها   به سامانه پژوهش

16-  مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

17-  تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

18 -  به روز رسانی وب سایت معاونت

19-  تنظیم و تدوین فصلنامه پژوهش

20-  ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

21- تحویل نامه های اداری

شرح وظایف کارشناس پژوهشی :

 1. ارزیابی ایندکس مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی
 2. جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهانه دانشجویان دستیاری
 3. چک نمودن سامانه مربوط به پژوهانه
 4. گزارش اطلاعات مربوط به پژوهانه
 5. گزارش گیری از مقالات
 6. ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی مرکز تحقیقات علوم تشریح و فیزیولوژی زیر نظر مدیر پژوهشی
 7. ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی اطلاعات کل مقالات و خلاصه مقالات دانشگاه (ارزیابی آن لاین مقالات دانشگاهها) زیر نظر مدیر پژوهشی
 8. جمع آوری و پیگیری مستندات مربوط به راه اندازی مراکز تحقیقاتی
 9. جمع آوری و پیگیری مدارک متقاضیان دکتری تخصصی پژوهشی
 10. پیگیری امور مربوط به ارتقاء پایه اعضاء هیات علمی
 11. سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی
 12.   انجام امور مربوط به آموزش کارکنان

 13.  ورود اطلاعات کارنامه آموزشی کارکنان

 14.  شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش

 15.  اطلاع رسانی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی

 16.  نیازسنجی آموزشی

 17.  امور مربوط به شورای HSR

  18.  هماهنگی جهت برگزاری جلسات و   ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها

    19. تنظیم صورتجلسات HSR

20. انجام امور مربوط به علم سنجی

21.  درج آخرین اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری درخصوص IF

22.  تهیه H-Indexسالانه اعضای هیئت علمی

- ورود اطلاعات مربوط به کتابها و کارگاهها به سامانه پژوهشی

شرح وظایف کارشناسان مجله فیض

 1. ثبت مقالاتی که به دفتر ارسال شده است و فرستادن نامه های مربوط به آن
 2. تهیه جدول و آمار جهت مطرح کردن در جلسه
 3. نوشتن یا تایپ نامه های مربوط به مقالاتی که تصمیم گیری آنها در جلسه انجام شده است.
 4. وارد کردن نامه های تایپ شده به دفتر اندیکاتور
 5. پیگیری مقالات اعم از کارشناسی مقالات، مقالاتی که جهت چاپ آماده شده اند و... از طریق تلفن یا نامه
 6. تعیین و لیست کردن مقالات شماره بعدی طبق تصمیم گیری اعضای کمیته هیأت تحریریه
 7. تایپ مقالات در صورتی که نویسنده فلاپی یا CDآن را ارسال نکرده باشد.
 8. تایپ ویراستاری مقالاتی که توسط ویراستاران مجله انجام شده است (فارسی و انگلیسی)
 9. چک کردن مقالات تایپ شده بعد از اینکه از نظر ویراستاران چک شده است و printآنها.
 10. printتمام آدرسها بعد از ارسال مجله توسط چاپخانه (در صورتی که چاپخانه در ارسال مجلات تاخیر داشته باشد توسط دفتر باید پیگیری شود)
 11. فرستادن مجله های شماره جدید به آدرسهای موجود
 12. فرستادن مجله های شماره جدید به همراه Re Printمقالات چاپ شده به آدرسهای نویسندگان مقالات
 13. وارد کردن تمام اطلاعات اعم از نامه های وارده، ارسال شده، اعلام وصول مقالات و مجلات، نامه های مربوط به کارشناسی مقالات و ... از دفتر به کامپیوتر و تهیه backupاز فایلهای کامپیوتر
 14. تنظیم صورتجلسه ها
 15. بایگانی تمام نامه ها و مقالات
 16. بررسی پرونده هر مقالات از جهت تکمیل شدن کارشناسی ها و ... در هر هفته
 17. چک کردن ایمیل مجله در هر روز
 18. پاسخگو بودن به تمام اعضاء
 19. وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر جهت بایگانی آن
 20. بایگانی نامه ها و پروند های مربوط به مقالات
 21. چک کردن ایمیل های دفتر مجله و نرم افزار  Manuscript Online
 22. صفحه آرایی و بررسی مقالات پس از تایید
 23. ارسال مجلات جدید برای اعضای هیئت علمی کاشان و سایر دانشگاه ها و نویسندگان مقالات مجله

 

شرح وظایف مدیر اجرائی مجله فیض

 

برنامه ریزی راهبردی جهت به روز نمودن مجله و ارتقاء کیفیت آن که در این خصوص نیاز به موارد ذیل ضروری است .

1- برگزاری مرتب جلسات هیئت تحریریه با شرکت اکثریت اعضاء

2- نظارت بر وضعیت مقالات در مراحل مختلف و ارائه گزارش هفتگی در جلسه هیئت تحریریه (با توجه بر برنامه موجود. )

3- ارائه برنامه مدون جهت کوتاه نمودن مدت داوری مقالات (علمی، متدولوژی و آمار)

4- تأکید بر ارتقاء مجله در سایت های معتبر

5- جمع بندی نظر کارشناسان مقالات توسط کارشناسان دفتر مجله و ارائه برای نویسندگان  

6- نظارت بر فعالیت کارکنان واحد و تکریم ارباب رجوع

7- نظارت دقیق در خصوص شناسنامه و محتوای مجله ، بررسی چک لیست نهایی و تائید آن جهت اقدامات بعدی

8- ارتباط با چاپخانه و جلوگیری از اشکالات احتمالی و نظارت نهایی در خصوص چاپ مجله (تحویل چک لیست و چک پرینت از چاپخانه و تائید آن )

 مدیر فنی :

 1. نظارت بر وب سایت مجله (ارتباطات ، مراسلات ،ورود اطلاعات و مقالات )
 2. پی گیری ارتقاء ایندکس مجله در سایت های معتبر (ارائه راهکارهای لازم برای دفتر مجله )
 3. نظارت بر سازمانبندی  گرافها ، نمودارها ، تصاویر و جداول (زیرنویس ها و صحت موارد )
 4. ویراستاری فارسی مقالات و تطبیق با خلاصه لاتین ( از شماره زمستان 87 )
 5. چک نمودن منابع مقالات بر اساس برنامه End note   و فرمت ونکوور.
 6. چک نمودن پرینت نهایی جهت چاپ مجله (Point to point )
 7. هماهنگی کامل با مدیر اجرائی مجله جهت فعالیتهای فوق الذکر .

شرح وظایف مدیریت علمی واحد امور کارگاهها

 1. مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاههای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی، برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
 2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای روش تحقیق مقدماتی، مورد نیاز دانشجویان کارورزان و دستیاران و اعضای هیات علمی
 3. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای پیشرفته روش تحقیق در زمینه های تخصصی
 4. شرکت در کلیه کارگاههای برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین
 5.  
 6. حضور در تیم های کارگروهی و راهنمایی آنان
 7. تعیین مسیر سخنرانی مدرسین کارگاه
 8. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشگاه، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاهها

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر