10:15:03 PM 1398 / 09 / 19
 
RSS سمینار ها و همایشها
صفحه 49 از 49   تعداد اخبار اين گروه خبري: 972
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  

نخستین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایران
IRDA2011

1390 / 05 / 06 -12:40


هشتمین کنگره دو سالانه انجمن آسم و آلرژی ایران
انجمن آسم و آلرژی ایران برگزار می کند...

1390 / 05 / 06 -12:33


همایش ملی اورژانسهای جراحی
همایش ملی اورژانسهای جراحی با امتیاز بازآموزی

1390 / 05 / 06 -11:30


نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران برگزار می کند

1390 / 05 / 06 -10:39


همایش مراقبتهای بهداشتی اولیه با رویکرد برنامه پزشک خانواده

1390 / 05 / 06 -10:33


سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی
سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی

1390 / 05 / 06 -10:24


کنگره قرآن پژوهی و طب
همایش شفای ماندگار در کنگره دانشگاهی قرآن پژوهی و طب

1390 / 05 / 06 -10:16


سیزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی یران و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران
سیزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی یران و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران

1390 / 05 / 06 -9:38


دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی در نظام سلامت
برگزاری دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی در نظام سلامت در اصفهان

1390 / 05 / 06 -8:48


همایش کشوری بروسلوز
دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار می کند..

1390 / 05 / 05 -13:8


هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می کند...

1390 / 05 / 05 -12:58


نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
برگزاری نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1390 / 05 / 05 -11:47

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر