10:47:26 PM 1402 / 03 / 07
 

 روشهای انجام خدمات و فرایندهای مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه

  

روند حمایت از طرحهای تحقیقات دانشجویی

مدارک مورد نیاز: مقاله چاپ شده، مستندات مربوط به هزینه چاپ ،

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز:

نامه تصویب طرح در گروه مربوطه، دانشکده ، مرکز تحقیقاتی یا شورای HSR

کلیه سوابق داوری طرح تحقیقاتی

فایل پروپوزال  نهایی

پروپوزال طرح تحقیقاتی

مدارک مورد نیاز:

فایل و چاپ نهایی کتاب

مستندات داوری

نامه تصویب تالیف و یا ترجمه کتاب

 

·  فرایند تالیف و تدوین کتاب در کمیته تالیف و ترجمه

مدارک مورد نیاز:

فایل و چاپ نهایی کتاب

مستندات داوری

نامه تصویب تدوین کتاب

روند حمایت از طرحهای تحقیقات دانشجویی

·  فرایند تائید و چاپ مقالات در مجله علمی پژوهشی فیض

·         فرآیند عضویت

·          فرایند خرید کتاب

·         فرایند امانت کتاب:

فرایند خرید منابع الکترونیکی

فرایند خرید مجلات لاتین

فرایند فهرست نویسی کتاب

فرایند سفارش و خریدCD

 

فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

 

  کلیه مستندات داوری مقاله

نامه تائید داوری مقاله

مصوبه هیات تحریریه

 

·  فرایند امانت کتاب:

  مدارک مورد نیاز: کارت عضویت معتبر

   کارت شناسایی معتبر

  حق الزحمه عضویت

  عکس پرسنلی

  معرفی از واحد مربوط

 

  فرایند آماده سازی کتاب

 

  فرایند سفارش نشریات فارسی

  فرایند خرید منابع الکترونیکی

  فرایند خرید مجلات لاتین

  فرایند فهرست نویسی کتاب

  فرایند سفارش و خریدCD

 

  فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر