EN |
    ورود
   6:02:22 PM
1402 / 03 / 20
 
 
 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 460
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 363
 

 

معرفی

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و پیشبرد دانش بشری در زمینه علم فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ 24/10/1387 توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت مورد موافقت اصولی قرارگرفت.


تاریخچه
 پس از کسب موافقت اصولی برای تاسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اعضای هیات موسس بلافاصله تشکیل جلسه داده و ضمن تدوین اساسنامه و معرفی اهداف و محورهای تحقیقاتی مرکز، بر عملیاتی شدن آنها تاکید نمودند. همچنین اعضای شورای پژوهشی مرکز معرفی شده و مقرر شد جلسات شورای پژوهشی هر ماه یکبار به صورت منظم برقرار گردد.

 

اهداف
       
1 - توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم فیزیولوژی
2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام و ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جواب گویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارکمربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فیزیولوژی
5- ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین
6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجراییمربوطه در داخل کشور
77- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورهاو سازمان¬های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

استراتژی مرکز

هیئت موسس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشانفیزیولوژی در سال 1388 تشکیل شد و پیشنهاد تاسیس این مرکز در دانشگاه توسط شورای گسترش وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفت. با تایید راه اندازی مرکز تحقیقات فیزیولوژی شورای پژوهشی مرکز تشکیل گردید و فعالیتهای تحقیقاتی اعضای موسس و اعضای شورای پژوهشی مرکز حول اهداف اولیه اعلام شده به وزارت متبوع متمرکز گردید. ساختمان مرکز تحقیقات فیزیولوژی همراه با مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی نیز در سال 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر مجموعه های تحقیقاتی موجود درمرکز تحقیقات فیزیولوژی به شرح زیر است:

1-      مجموعه های تحقیقاتی  الکتروفیزیولوژی شامل:

الف- دو مجموعه تحقیقاتی In vivo

ب‌-    یک مجموعه تحقیقاتی In vitro

2-      مجموعه های تحقیقاتی رفتاری شامل:

الف- Morris Water maze

 ب- Elevated plus maze

ج- Radial maze

د- Shuttle box

3-      مجموعه کامل تحقیقاتی درد با استفاده از:

الف- Von Frey test

ب- Plantar test

ج- تست فرمالین

4-      مجموعه تحقیقاتی Kindling

5-      مجموعه تحقیقاتی مدل حیوانی استروک

6-      مجموعه تحقیقاتی بافت ایزوله

7-      آزمایشگاه کامل کشت سلول

8-      تجهیزات مجموعه تحقیقاتی ملکولی (شامل PCR, Western blot, IHC, ISH)

بر این اساس استراتژی تحقیقاتی مرکز بر چندین محور استوار گردید:

1-      حافظه و یادگیری

2-      تشنج

3-      درد

4-      قلب و عروق

 •   از آنجاکه یکی از اهداف اصلی مرکز کاربردی کردن تحقیقات است چشم انداز آینده پژوهشهای مرکز مبتنی بر توجه ویژه بر برقراری ارتباط بین تحقیقات پایه با بیماریهای مرتبط طراحی شده است.  
 •     در حالیکه گیاهان داروئی و خواص درمانی آنها در جهان و در کشورمان ایران مورد توجه عامه مردم و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است بررسی اثر داروهای گیاهی در عرصه های تحقیقاتی از اهداف دیگر ترسیم شده  در مرکز   می باشد.
 •       بررسی پدیده های بیولوژیکی در سطوح سلولی – ملکولی، تحقیقات در عرصه علوم بیومدیکال را دچار تحول شگرفی کرده است. یکی از اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی حرکت بسوی مطالعات سلولی – ملکولی است و از هم اکنون طرحهای تحقیقاتی متعددی با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی در حال اجراست.
 •        وزارت متبوع با راه اندازی دوره PhD by research در دوره علوم اعصاب درمرکز تحقیقات فیزیولوژی موافقت نموده است و در حال حاضر در این رشته دانشجو پذیرش شده است و راه اندازی رشته های دیگر در این مقطع نیز از اهداف آینده مرکز می باشد.   
 •      توسعه تجهیزات بگونه ای که هم دامنه تحقیقات در زمینه های تحقیقاتی موجود گسترده تر شود و نیز بتوان مجموعه های تحقیقاتی جدیدی را برپا نمود نیز از دیگر اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی می باشد.
 • در طول سالهای فعالیت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشد سالانه مثبت در بروندادهای تحقیقاتی برخوردار بوده است و با داشتن چنین پتانسیلیاین مرکز امیدوار است با به تولید رسانیدن دستاوردهای پژوهشی خود بتواند سهمی ناچیز اما موثر در پیشرفت علم و فناوری در کشور داشته باشد.
 •  
چشم انداز
 •   از آنجاکه یکی از اهداف اصلی مرکز کاربردی کردن تحقیقات است چشم انداز آینده پژوهشهای مرکز مبتنی بر توجه ویژه بر برقراری ارتباط بین تحقیقات پایه با بیماریهای مرتبط طراحی شده است.  
 • در حالیکه گیاهان داروئی و خواص درمانی آنها در جهان و در کشورمان ایران مورد توجه عامه مردم و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است بررسی اثر داروهای گیاهی در عرصه های تحقیقاتی از اهداف دیگر ترسیم شده  در مرکز  می باشد.
 • بررسی پدیده های بیولوژیکی در سطوح سلولی –ملکولی، تحقیقات در عرصه علوم بیومدیکال را دچار تحول شگرفی کرده است. یکی از اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی حرکت بسوی مطالعات سلولی –ملکولی است و از هم اکنون طرحهای تحقیقاتی متعددی با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی در حال اجراست.
 • وزارت متبوع با راه اندازی دوره PhD by research در دوره علوم اعصاب درمرکز تحقیقات فیزیولوژی موافقت نموده است و در حال حاضر در این رشته دانشجو پذیرش شده است و راه اندازی رشته های دیگر در این مقطع نیز از اهداف آینده مرکز می باشد.   
 • توسعه تجهیزات بگونه ای که هم دامنه تحقیقات در زمینه های تحقیقاتی موجود گسترده تر شود و نیز بتوان مجموعه های تحقیقاتی جدیدی را برپا نمود نیز از دیگر اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی می باشد.
 • در طول سالهای فعالیت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشد سالانه مثبت در بروندادهای تحقیقاتی برخوردار بوده است و با داشتن چنین پتانسیلیاین مرکز امیدوار است با به تولید رسانیدن دستاوردهای پژوهشی خود بتواند سهمی ناچیز اما موثر در پیشرفت علم و فناوری در کشور داشته باشد.

این مرکز در تاریخ  8 / 6/ 1393 دارای مجوز قطعی شد.(نامه)

 


 


آخرین بروز رسانی : 1/ 8/ 1401