EN |
    ورود
   7:42:25 PM
1397 / 02 / 31
 


 

 
 

 


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 576
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 469
 
 
 
کارگاه بررسی تغییرات بیان ژن با استفاده از Real time PCR و آنالیز نتایج با نرم افزار rest و linreg در تاریخ 5 و 6 دی ماه در مرکز تحقیقات علوم تشریح برگزار می شود.

--1396 / 10 / 03  -10:40 تعداد مشاهدات :208

کارگاه بررسی جهش ژن با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و ژل الکتروفورز در تاریخ 4 دی ماه برگزار می شود.

--1396 / 10 / 03  -9:3 تعداد مشاهدات :156

کارگاه روش ایمنی زایی در خرگوش در تاریخ 29 آذر برگزار می شود.

--1396 / 09 / 26  -9:27 تعداد مشاهدات :182

کارگاه آنالیز اسپرم و بررسی پارامترهای مربوط به آن در تاریخ 28 آذر برگزار می شود.

--1396 / 09 / 26  -7:51 تعداد مشاهدات :146

چاپ مقاله با ضریب تاثیر 20

--1396 / 09 / 23  -9:40 تعداد مشاهدات :227