9:22:56 PM 1394 / 06 / 11
 

  

لیست عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب شورا در سال 1388

1
بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی به زنان بستری در بخش لیبر و زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان در سال 1387
2
بررسی میزان و علل درآمدهای ثبت نشده بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سه ماهه چهارم سال 1387
3
بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی دان. ع. پ. کاشان در سال 1388
 

 

لیست عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب شورا در سال 1387

 
1
بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1387
2
بررسی عوامل تعیین کننده وضعیت بهداشتی رستورانها و آشپزخانه های کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1387
3
بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های تابعه کاشان از نظر از نظر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در سال 86
4
بررسی فرسودگی شغلی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1387
5
بررسی مقایسه‌ای استفاده از روشهای مطمئن و غیرمطمئن پیشگیری از بارداری در زنان واجد شرایط تنظیم خانواده و عوامل موثر برآن در کاشان 1386
6
بررسی میزان استفاده عمومی از خدمات اورژانس 115 توسط بیماران پذیرش شده در اورژانس مراکز درمانی دولتی شهرستان کاشان و عوامل مرتبط با آن سال 1386-1387
7
طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
8
بررسی تاثیر حضور همراه آموزش دیده در کنار زنان نخست‌زا بر نوع و چگونگی زایمان
9
بررسی الگوی سوء مصرف موادمخدر در معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1383-1386
10
تعیین بودجه مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی و خانه‌های بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی‌کاشان با روش بودجه‌ریزی عملیاتی جهت سال 1387
11
بررسی ارتباط عوامل خطر با بروز توده های پستان در زنان مراجعه کنده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک های تخصصی در شهرستان آران و بیدگل 1387
 
 

لیست عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب شورا در سال 1386


1

بررسی علل عود اعتیاد در بیماران مرکز درمان اعتیاد سروش شهرستان کاشان در سال 1386

2

بررسی شیوع سندرم دید کامپیوتری در کاربران کامپیوتر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1386

3

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل سال 85

4

بررسی ارتباط عوامل اجتماعی و فردی با پوسیدگی اولین دندان مولر دائمی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

5

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان کاشان سال 1386

6

بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اتوبوسهای بین شهری در شهرستان کاشان سال 1387

7

طرح الگوی گزارشگری مالی درون سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8

تعیین میزان و علل کسورات صورتحسابهای ارسالی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سازمان تامین اجتماعی در نیمه اول سال 1386

9

بررسی موارد شکست درمان و عوامل موثر بر آن در معتادین تحت پوشش مراکز درمان نگهدارنده متادون کاشان در سال 1385

10

بررسی شیوع سندرم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11

بررسی فراوانی کمبود سطح سرمی روی زنان باردار و نوزادان آنها با عوارض مامایی و نوزادی در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه‌خوانی کاشان سال 1387

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر