11:51:39 AM 1397 / 02 / 03
 

طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شش ماهه اول سال 1395

ردیف کد عنوان فارسی
1 9528 مقایسه تأثیر روش های سخنرانی، فیلم و کتابچه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی کاشان در سال تحصیلی 1395-96
2 95106

بررسی نیازهای سلامت نوجوانان دوره اول متوسطه در شهرستان آران و بیدگل در سال 1395

 

سال 1394

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

61

94080

مقایسه بهای تمام شده اعمال جراحی گلوبال با تعرفه های طرح تحول نظام سلامت

1394/06/31

60

94067

بررسی میزان کسورات صورتحسابهای سازمان تامین اجتماعی بر حسب خطاهای نیروی انسانی و نرم‌افزاری در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان سال 92-93

1394/05/06

59

94059

اندازه گیری فلزات سنگین Pb، Cd، Ni، Asدر نمک تصفیه شده دریاچه آران و بیدگل

1394/04/09

58

94009

بررسی آلودگی میکروبی صفحه کلید کامپیوترهاو تجهیزات پزشکی و عوامل مرتبط آن در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  سال94

1394/01/18

 

سال 1393

 

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

93034

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردان شاغل در کارخانجات شهرستان کاشان از مشارکت آنان در مراقبتهای بارداری، زایمان و پس از زایمان در سال 1393

1393/02/16

2

93060

بررسی ارتباط بیماری دو قطبی با خلق یوتایمیک یا انواع  اختلالات  خواب

1393/04/03

3

93111

 بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 1392-93

1393/06/04

4

93112

بررسی رشد کودکان زیر 2 سال روستایی کاشان در سال 92

1393/06/04

5

93161

 بررسی ارزیابی عملکرد پرستاران بر اساس مدل ارزیابی 360 درجه: مطالعه موردی بیمارستان سیدالشهدا

1393/09/04

6

93162

 بررسی وضعیت تکامل کودکان 4-60 ماهه کاشان و اران و بیدگل سال 1393

1393/09/04

7

93163

بررسی رضایتمندی مراجعین و دریافت کنندگان خدمت از خدمات واحد بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان93

1393/09/04

سال 1392

 

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

92021

تاثیر برنامه آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده برمصرف شیر توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در شهرستان کاشان سال 1391

1392/02/17

2

92022

بررسی نظرات پزشکان خانواده در خصوص علل ارجاع بیماران تحت پوشش بیمه روستایی به سطوح بالاتر در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:1385-1390

1392/02/17

3

92045

بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی ارتقای بهداشتی بر توانمندسازی رابطین بهداشت یائسه مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه یائسگی: 1391

1392/03/21

4

92093

بررسی وضعیت نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت :1385تا 1390

1392/07/02

5

92089

ارزیابی سبک زندگی سالمندان مقیم شهرستان کاشان در سال 1392

1392/07/02

6

92106

ارتقاء سلامت مادر و کودک از طریق ادغام خدمات مراقبتهای بهداشت روان در دوران حاملگی

1392/08/14

 

سال 1391

 

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

44

91130

تاثیر آرام سازی بر میزان استرس و اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  شهرستان کاشان

1391/12/08

43

91086

بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر ارتقاء آگاهی و عملکرد بهداشتی دانش آموزان ابتدایی شهر کاشان در سال 1391

1391/08/16

42

91034

بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

1391/04/27

41

91029

بررسی استمرار استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان سال 1391

1391/04/06

 

سال 1390

 

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

90012

بررسی تخفیفات پرداختی به بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 و ارائه راهکارهای مناسب

1390/03/17

2

90040

تعیین وضعیت شاخصه های بهداشتی و بهسازی و  سطح آلودگی قنادیهای شهر کاشان و عوامل مرتبط با آن شاخصه های در سال 1390

1390/06/22

3

90039

بررسی عوامل اجتماعی و هیجانی مرتبط با ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر در مراجعین  مراکز ترک اعتیاد شهرهای کاشان و آران وبیدگل 1390

1390/06/22

4

90081

بررسی موانع و محرک های انجام آزمون های غربالگری سرطانهای شایع زنان شهرستان کاشان در سال 1390

1390/11/11

5

90097

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامتی در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در زنان خانه دار شهر کاشان در سال 1391

1390/12/16

 

سال 1389

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

35

89060

بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان از دیدگاه معلمان در سال 1389

1389/12/10

34

89026

بررسی ارتباط سلامت روان مادران با وضعیت شیردهی در زنان مذاجعه کنده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان سال 89-1388

1389/06/30

33

89025

بررسی رابطه ارتباط شادکامی با اشتغال خارج از منزل در زنان متاهل شهرستان کاشان

1389/06/30

32

89018

بررسی مقایسه ای نیروی انسانی مورد نیاز واحد بهداشت خانواده پایگاههای بهداشت بر اساس حجم کار مورد انتظار با وضعیت موجود در شهر کاشان در سال 1389

1389/05/19

31

89017

بررسی وضعیت کنترل های داخلی انبارهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388

1389/05/19

30

89001

نیازسنجی آموزش بهداشت مدارس شهرستان کاشان در سال 1388

1389/01/31

 

سال 1388

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

29

88058

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388

1388/12/18

28

88031

بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

1388/08/26

27

88030

بررسی اولویتهای آموزش مداوم پزشکان عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388-89

1388/08/26

26

88022

بررسی میزان و علل درآمدهای ثبت نشده ناشی از خدمات ارائه شده به بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سه ماهه چهارم سال 1387.

1388/06/31

25

88007

بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبرو زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388

1388/03/05

24

88006

بررسی ارتباط عوامل خطر با بروز توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیکهای تخصصی در  شهر آران و بیدگل در سال 1388

1388/02/15

 

سال 1386

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

12

86064

طراحی گزارشگری مالی درون سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1386

1386/11/30

11

86063

 شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1386/11/23

10

86061

بررسی فراوانی عوامل مرتبط عود اعتیاد در بیماران دچار اعتیاد مجدد مرکز اعتیاد سروش شهرستان کاشان سال 1386

1386/11/08

9

86054

تعیین میزان و علل و علل کسورات صورت حساب های ارسالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سازمان تامین اجتماعی در نیمه اول سال 1386

1386/10/25

8

86053

بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس های بین شهری در شهرستان کاشان سال 1387

1386/10/25

7

86051

بررسی شیوع سندروم دید کامپیوتری در کاربران کامپیوتر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1386

1386/10/25

6

86049

بررسی فراوانی موارد شکست درمان و عوامل مرتبط با آن در مراکز MMTکاشان در سال 1386

1386/10/11

5

86043

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان کاشان 1386

1386/09/13

4

86042

بررسی ارتباط عوامل تغذیه ای ، فردی با پوسیدگی اولین دندان مولر دائمی در دانش آموزان مقطع ابتدائی

1386/09/13

3

86041

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل فروردین 85 لغایت مهرماه 86

1386/09/13

 

سال 1385

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

2

85005

بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک غیبتهای ناشی از بیماریها در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385

1385/03/16

 

سال 1383

ردیف

کد

عنوان فارسی

تاریخ تصویب

1

83029

بررسی هزینه های جاری مستقیم و غیر مستقیم مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت بمنظور تعیین سرانه هزینه خدمات بهداشتی درمانی جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382

1383/10/22

بروزرسانی: 9/ 3/ 1395 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر