6:54:23 PM 1396 / 12 / 02
 
 

 

این صفحه سالی یکبار به روز می شود.

 

 

گزارش عملکرد شورای HSR دانشگاه از زمان تشکیل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخچه:

     در راستای نامه شماره 9212/پ مورخ 8/9/1378 و نامه شماره 400/3/پ85/ص مورخ 16/3/1385 معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی همچنین نامه شماره 1707 مورخ 27/12/1386 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت HSR)) به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1379 تشکیل گردید.

 

« فراوانی صورتجلسات HSR به تفکیک سال و تعداد مصوبات درطی سالهای 1392-1379 »

 

ردیف

سال

تعداد جلسه

 مصوبات

1

1379

7

31    

2

1381

4

24

3

1382

2

21

4

1385

1

6

5

1386

16

105

6

1387

14

57

7

1388

8

39

8

1389

6

36

9

1390

7

19

10

1391

7 17
11

1392

8 24
12 1394 4 16

جمع

80

379

 

فرایند تصویب طرح در شورای HSR


تاریخ به روز رسانی : 25/ 9/ 1395

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر