7:27:10 PM 1402 / 01 / 02
 
 

 

این صفحه سالی یکبار به روز می شود.

 

 

گزارش عملکرد شورای HSR دانشگاه از زمان تشکیل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخچه:

     در راستای نامه شماره 9212/پ مورخ 8/9/1378 و نامه شماره 400/3/پ85/ص مورخ 16/3/1385 معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی همچنین نامه شماره 1707 مورخ 27/12/1386 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت HSR)) به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1379 تشکیل گردید.

 

« فراوانی صورتجلسات HSR به تفکیک سال و تعداد مصوبات درطی سالهای 1396-1379 »

ردیف

سال

تعداد جلسه

 مصوبات

1

1379

7

31    

2

1381

4

24

3

1382

2

21

4

1385

1

6

5

1386

16

105

6

1387

14

57

7

1388

8

39

8

1389

6

36

9

1390

7

19

10

1391

7

17

11

1392

8

24

12

1394

4

16

13

1395

4

14

14

1396

2

12

 

فرایند تصویب طرح در شورای HSR


تاریخ به روز رسانی : 21/ 5/ 1397

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر