8:24:55 AM 1399 / 04 / 17
 
 
در سال 1391 تعداد  15 جلسه کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی برگزار گردیده است که عمدتا به طرحهای تحقیقاتی اختصاص یافته اما از جمله مهمترین مصوبات:
1- کلیه طرحهای تحقیقاتی که  در اجرای خود نیاز به رضایت آگاهانه کتبی دارند باید فرم استاندارد رضایتنامه را قبل از  ورود به جلسه داشته باشند.
2- کلیه طرحهای کارآزمایی بالینی  قبل از شروع باید ثبت کارآزمایی بالینی خود را انجام دهند.
3- کلیه طرحهای تحقیقاتی باید کدهای مربوطه اخلاقی در پروپوزال طرح علامت بزنند و رعایت کنند.
بروز رسانی خرداد ماه 92
 

 
مقرر گردید که قبل از آنکه طرحهای کارآزمایی بالینی در پایگاه کارآزمائیهای بالینی به ثبت  نرسد هیچ قرارداد پژوهشی با مجریان انعقاد نگردد.
برگزاری 8 جلسه کمیته اخلاق در شش ماهه سال اول 90 و تصویب 67 طرح تحقیقاتی و رد یک طرح تحقیقاتی
 
برگزاری 12 جلسه کمیته اخلاق در سال 90 و تصویب  102 طرح تحقیقاتی از نظر اخلاقی
 
بروزرسانی: 27/7/1391
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر