EN |
    ورود
   5:48:34 PM
1402 / 03 / 20
 

با مشارکت واحد حمایت از تحقیقات بالینی در اسفند 1398، کمیته علمی کووید-19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان به منظور تدوین و به روز رسانی پروتکل های تشخیصی و درمانی مربوط به بیماران مبتلا به کووید-19 و همچنین ساماندهی پروپوزال های تحقیقاتی مرتبط با بیماری کووید-19 تشکیل شد.

ابلاغ اعضای کمیته علمی کووید-19

صورتجلسات کمیته علمی کووید-19 (در بازه زمانی اسفند 1398 تا مهر 1400)

طرح های تحقیقاتی مرتبط با کووید-19 که از طرف واحد حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی مورد تصویب قرار گرفته است و یا مشاوران واحد در آنها مشارکت داشته اند (ثبت در سامانه پژوهان)