EN |
    ورود
   1:43:34 PM

Affiliation مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ::: Affiliation فارسی مرکز: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ::: Affiliation انگلیسی مرکز: Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran  

1402 / 01 / 03
 
 
 
 
تعداد بازدیدهای امروز: 141
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 135
 
      

برنامه استرات‍ژیک مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 با کسب موافقت اصولی تاسیس شده است، این مرکز به منظور ارتقاء سطح علمی و معیارهای درمانی بیماریهای عفونی شهرستان و کشور و برنامه ریزی جهت کنترل بیماریهای واگیر منطقه تشکیل گردیده است تا نهایتا منجر به ارتقاء سطح استاندارد مراقبت های بهداشتی و کنترل اپیدمی ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن شود.

رسالت

این مرکز از طریق طراحی پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی و توسعه ای و اجرای آنها با مشارکت وهمکاری سایر مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط با سلامت، توانمند سازی نیروی های انسانی متخصص و آحاد جامعه، به کارگیری فناوری های نوین، بهره برداری از سیستم های اطلاعات سلامت و داده های ثبت شده، انتشار دستاوردهای پژوهش ها بصورت علمی و آموزشی وخبری و نیز تولید سیاست و پروتکل و برنامه اجرایی برای دستگاه های اجرایی و رسانه  های همگانی و  موسسات مرتبط و همچنین سازمان های مردم نهاد NGOماموریت خود را  به منظور کمک به شناسایی  و کنترل بیماری های عفونی منطقه انجام می دهد.

چشم انداز

ما برآنیم تا با فراهم کردن زمینه و امکانات مورد نیاز، در انجام پروژه های تحقیقاتی پایه وبالینی مشارکت داشته و به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در سطح منطقه شناخته شود. امید است که ضمنپرورش و تربیت پژوهشگران متخصص، نتایج تحقیقات و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامتجامعه شود.

ارزش ها

-         رعایت اصول و ارزش های انسانی ، اخلاقی و آداب حرفه ای در پژوهش

-         ارائه خدمات با بالاترین کیفیت

-         توجه به کاربردی بودن نتایج

-         تولید علم و ارائه نتایج صحیح و منطبق بر واقعیت

-         حمایت از تولید کنندگان داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی

-         تاکید بر صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع موجود در راستای اقتصاد مقاومتی

-         رشد بنیه اخلاقی ، علمی و روانی اعضا

-         تاکید و حمایت از کار گروهی ، نو آوری و مسئولیت پذیری

نقاط قوت

-وجود نیروهای جوان، آموزش دیده و علاقمند به پژوهش

-توان برگزاری کارگاه های تخصصی در راستای توانمند سازی محققین جوان

-سوابق تحقیقاتی مناسب اعضای هیئت علمی

-مرکزیت در بیمارستان جنرال شهید بهشتی کاشان و امکان بهره مندی از امکانات و و وجود تعداد مریض بیمار

-اندمیک بودن برخی بیماری‌های عفونی و امکان انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر در مورد آنها

-وجود سایت اطلاع رسانی به روز مرکز

-برگزاری جلسات دوره‌ای شورای پژوهشی در مرکز

- مستند سازی تحقیقات انجام شده توسط اعضای مرکز

نقاط ضعف:

-فقدان فضای فیزیکی جهت امور آزمایشگاهی و تحقیقاتی

-کمبود اعضای هیات علمی پژوهشی و کارکنان شاغل در مرکز تحقیقاتی

-کمبود اعتبارات تخصیصی جهت انجام امور تحقیقاتی

-کمبود ارتباط موثر با ذینفعان طرح های تحقیقاتی مرکز در سطح شهر کاشان و کشور

-ارتباط اندک با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین المللی در زمینه بیماری های عفونی

-عدم جذب بودجه از مراکز و موسسات خارج از دانشگاه

فرصت ها:

-امکان تصویب طرح های تحقیقاتی در حد بودجه مصوب

- وجود مرکز تحقیقاتی در بیمارستان شهید بهشتی

-ارتباط موثر با بیماران در بخش های عفونی و اخذ نمونه از آزمایشگاه بیمارستان

-حمایت مالی و معنوی دولت از مراکز تحقیقاتی در جهت ساخت انواع کیت های تشخیصی آزمایشگاهی و تحقیقات کاربردی 

تهدیدها:

-افزایش قیمت کیت ها و مواد آزمایشگاهی جهت انجام امور تحقیقاتی به علت تحریم های ناعادلانه علیه کشور

-کاهش طرح های تحقیقاتی در چند سال آینده به علت کاهش بودجه تحقیقاتی

اهداف

اطلاع رسانی به واحدهای علمی –پژوهشی داخل و خارج دانشگاه از وجود امکانات و پتانسیل های مرکز

توسعه ارتباطات بین المللی و بین بخشی

توجه به پژوهش های کاربردی

برقراری ارتباط با ذینفعان خارج از سیستم دانشگاه به منظور جذب بودجه

اصلاح فرآیند موجود در تسریع و اتمام طرح های تحقیقاتی

استراتژیها

-         استرات‍ِژی متناظر با هدف اول (اطلاع رسانی به واحدهای علمی –پژوهشی داخل و خارج دانشگاه از وجود امکانات و پتانسیل های مرکز)

1.      برگزاری جلسات هماهنگی بین مسئولین آزمایشگاه و اعضاء هیئت علمی پایه- بالینی درون سیستم دانشگاه

2.      تدوین پروتکل اجرایی آزمایشگاه و فرآیند همکاری با مرکز

3.      ارائه پروتکل تدوین شده آزمایشگاه و مرکز به اعضای هیئت علمی دانشگاه

4.      همکاری تنگاتنگ با کمیته تحقیقات دانشجویی

5.      جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسادکترا

-         استرات‍ِژی متناظر با هدف دوم (توسعه ارتباطات بین المللی و بین بخشی)

1.      شناسایی محققین در زمینه طب عفونی و گرمسیری در دنیا

2.      مکاتبات لازم و جذب همکاری

3.      شناسایی مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح ملی و بین المللی

4.      انعقاد تفاهم نامه برای همکاریهای مشترک

-         استرات‍ِژی متناظر با هدف سوم (توجه به پژوهش های کاربردی)

1.      برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه جهت یافتن خلاهای موجود

2.      تدوین اولویت های پژوهشی مرکز

3.      اعلام اولویت ها به پژوهشگران

-         استرات‍ِژی متناظر با هدف چهارم (برقراری ارتباط با ذینفعان خارج از سیستم دانشگاه به منظور جذب بودجه)

1.      ارتباط با بخش صنعت و خدمات به طور سالیانه

2.      شناسای گرنت های تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی

3.      جذب گرنت های تحقیقاتی مرتبط

-         استراتژی متناظر با هدف پنجم (اصلاح فرآیند موجود در تسریع و اتمام طرح های تحقیقاتی)

1.      بررسی طرح های در دست اجرا

2.      اقدام عملی در جهت حل مشکلات موجود