EN |
    ورود
   7:15:54 PM
1402 / 03 / 20
 

واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی از سال 1381 در کشور پایه‌گذاری شده و راه‌ اندازی گردیدند. واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 1385 با کسب مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف بستر سازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان راه اندازی شده و فعالیت خود را آغاز نمود.

تصاویر زیرساخت فیزیکی واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی در طبقه همکف و در فضایی مشترک با مرکز تحقیقات تروما بیمارستان مشغول به فعالیت می باشد.