EN |
    ورود
   7:12:20 PM
1402 / 03 / 20
 
 
 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 471
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 373
 

 

 بیانیه رسالت مرکز

مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه های بهداشتی –درمانی را مهمترین رسالت خود در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم می داند که از طریق بهره گیری از توانمندیهای محققان کارآمد،آزمایشگاههای مجهز ومتمرکز ، ارتباط بامراکز تحقیقاتی داخلی وخارجی و جذب اعتبارات کافی محقق می سازد. این مرکز، با آگاهی و اعتقاد کامل به قداست ذاتی دانش و تحقیق و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه ویژه آن در توسعه جامعه با رعایت موازین اخلاقی درامر پژوهش تلاش خواهد نمود تا باکارگروهی و ایجاد انگیزه متعالی برای فعالیت های علمی، تحقیقاتی و کوشش درارتقاء فرهنگ پژوهشی وجایگاه پژوهشگرگامی درجهت کمالات انسانی بردارد.

 مرکز با بررسی نقاط قوت وضعف وهمچنین فرصتها و تهدید ها ا هداف کلی زیررا مورد توجه قرارداده است :

-        انجام تحقیقات کاربردی درزمینه های بهداشتی –درمانی درراستای نیازهای جامعه

-        نوآوری علمی وتوسعه مرزهای دانش با انجام تحقیقات بنیادی در زمینه های مختلف علوم پزشکی

-        نهادینه کردن ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی وتحقیقاتی

-        تلاش درجهت الگو شدن مرکز درکشور

-        مشارکت فعال درامر سیاست گذاری پژوهشی مرتبط درکشور

 چشم انداز

  •   از آنجاکه یکی از اهداف اصلی مرکز کاربردی کردن تحقیقات است چشم انداز آینده پژوهشهای مرکز مبتنی بر توجه ویژه بر برقراری ارتباط بین تحقیقات پایه با بیماریهای مرتبط طراحی شده است.  
  • در حالیکه گیاهان داروئی و خواص درمانی آنها در جهان و در کشورمان ایران مورد توجه عامه مردم و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است بررسی اثر داروهای گیاهی در عرصه های تحقیقاتی از اهداف دیگر ترسیم شده  در مرکز  می باشد.
  • بررسی پدیده های بیولوژیکی در سطوح سلولی –ملکولی، تحقیقات در عرصه علوم بیومدیکال را دچار تحول شگرفی کرده است. یکی از اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی حرکت بسوی مطالعات سلولی –ملکولی است و از هم اکنون طرحهای تحقیقاتی متعددی با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی در حال اجراست.
  • وزارت متبوع با راه اندازی دوره PhD by research در دوره علوم اعصاب درمرکز تحقیقات فیزیولوژی موافقت نموده است و در حال حاضر در این رشته دانشجو پذیرش شده است و راه اندازی رشته های دیگر در این مقطع نیز از اهداف آینده مرکز می باشد.   
  • توسعه تجهیزات بگونه ای که هم دامنه تحقیقات در زمینه های تحقیقاتی موجود گسترده تر شود و نیز بتوان مجموعه های تحقیقاتی جدیدی را برپا نمود نیز از دیگر اهداف پیش رو در مرکز تحقیقات فیزیولوژی می باشد.
  • در طول سالهای فعالیت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشد سالانه مثبت در بروندادهای تحقیقاتی برخوردار بوده است و با داشتن چنین پتانسیلیاین مرکز امیدوار است با به تولید رسانیدن دستاوردهای پژوهشی خود بتواند سهمی ناچیز اما موثر در پیشرفت علم و فناوری در کشور داشته باشد.

اهداف
       
1 - توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم فیزیولوژی
2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام و ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جواب گویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارکمربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه فیزیولوژی
5- ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین
6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجراییمربوطه در داخل کشور
7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورهاو سازمان¬های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران