EN |
    ورود
   7:37:22 PM
1398 / 05 / 28
 


 

 
 

 


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 473
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 295
 

چشم انداز(VISION)

هدف نهایی ما این است که به عنوان یک قطب پژوهشی در کشورو یک مرکز تحقیقاتی معتبر درمنطقه درآییم که درانجام و هدایت تحقیقات درزمینه های بهداشتی،درمانی مرتبط با علوم تشریح پیشرو باشیم.

اهداف کلان مرکز(Great Goals)

-         جذب نیروی انسانی کارآمد

-         افزایش  تصویب وانجام طرحهای تحقیقاتی درراستای اهداف مرکز

-         کسب موافقت قطعی مرکز

-         آموزش مداوم محققان وکارکنان مرکز درجهت افزایش مهارتهای نظری وعملی

-         تجهیزآزمایشگاه مرکز به امکانات روز

-          تلاش درجهت مصوب نمودن چارت تشکیلاتی وتدوین آیین نامه های داخلی مرکز

-         سازماندهی خرید تجهیزات ومواد مصرفی تخصصی براساس الویتها

-         بهینه سازی سیستم هایIT  و ارتباطات درمرکز

-         تلاش درجهت ارتباط با مراکزپژوهشی داخلی وخارجی

-         تلاش درجهت افزایش پذیرش دانشجویان Ph.D by researchو هم چنین انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف پزشکی ،کارشناسی ارشد وPh.D

-         انعکاس قابلیت ها ،برنامه ها وفعالیت های مرکز به مسئولین وسایر ذینفع ها

-         حمایت از محققین درجهت افزایش انگیزه آنها

-         تشویق محققان مرکزدر تصویب طرحهای تحقیقاتی کاربرای ایجاد بستر های لازم  جهت تبدیل ایده به محصول

-         برنامه ریزی برای اخذ مجوز حداقل یک مجله انگلیسی زبان جهت افزایش ارتباط  ملی و بین المللی مرکز

-         عضویت درمراکز بین المللی و ملی مرتبط با اهداف مرکز

-         ارایه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره به مراکزو سازمانهای دیگر

 

اهداف کوتاه مدت سه ساله(Short-term goals)

 

1.       جذب پژوهشگران وپرسنل کارآمد

2.       تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی درراستای اهداف مرکز

3.       انتشارنتایج این طرحها بصورت مقالات تحقیقی مصوب 20مورد درسال با افزایش 20درصد درسال

4.        تلاش در تصویب ساختار تشکیلاتی مرکز

5.       تلاش دراخذ مجوز قطعی مرکز درطی سه سال اول

6.       جذب اعتبارات کافی برای انجام پروژه ها

7.       توسعه همکاری بین تحقیقاتی مراکزداخلی وخارجی