6:05:39 PM 1402 / 01 / 10
 

سرپرست امور کارگاهها: دکتر علی نظری عالم
 
 
وظایف تعریف شده برای واحد امور کارگاههای معاونت پژوهشی به شرح زیر است:
  1. مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاههای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی، برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای روش تحقیق مقدماتی، مورد نیاز دانشجویان کارورزان و دستیاران و اعضای هیات علمی
  3. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای پیشرفته روش تحقیق در زمینه های تخصصی
  4. شرکت در کلیه کارگاههای برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین
  5.  
  6. حضور در تیم های کارگروهی و راهنمایی آنان
  7. تعیین مسیر سخنرانی مدرسین کارگاه
  8. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشگاه، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاهها

 بروزرسانی: 6/ 3/ 1399

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر