EN |
    ورود
   6:20:51 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1401 / 07 / 03
 

 اهداف، ماموریت و خط مشی در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است. برای مشاهده مصوبه کلیک کنید

اهداف، ماموریت و خط مشی

ماموریت کتابخانه

توانمندسازی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و فعالیتهای مرتبط در دانشگاه در جهت ارتقای ماموریت مهم دانشگاه علوم پزشکی یعنی پیشگیری و  درمان و  از طریق توسعه و تسهیل دسترسی از راه دور و مجازی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه هدف و  مدیریت بهره برداری از منابع علمی دیجیتال است.

اصول مربوط به ماموریت

ارائه بهترین خدمات از راه دور به جامعه دانشگاهی برای دسترسی به منابع معتبر فارسی و لاتین

اهداف و وظایف:

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستای رسالت و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی اهداف کتابخانه دیجیتال به شرح زیر:

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمایی، آموزش و توانمندسازی جامعه دانشگاهی

2-   ایجاد دسترسی منابع الکترونیکی معتبر و به‌روز به زبان فارسی و لاتین به جامعه دانشگاهی

3-   پشتیبانی از پژوهش و آموزش در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دانشگاه

4-   استفاده از فناوریهای نو و به روزرسانی مهارتهای کتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به جامعه دانشگاهی

5-    پرورش نیروی متخصص در حوزه کتابخانه دیجیتال و استفاده و جستجوی منابع الکترونیکی

6-   تامین و تجهیز فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع الکترونیکی

7-   برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مداوم برای استفاده منابع الکترونیکی

خط مشی

 مقدمه:

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی در واقع پورتال دسترسی به منابع الکترونیکی پزشکی معتبر و به‌روز است که یا از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت خریداری و در اختیار دانشگاهها قرارداده می شود یا منابع رایگان معتبری است که از طریق وب قابل دسترسی است. این پورتال شامل خدماتی مانند لینک دسترسی به منابع، اخبار مربوط به فعالیتهای انجام شده، پرسش از کتابدار و دیگر فعالیتهای آن‌لاین کتابخانه است و در آینده نیز قرار است امکاناتی  بیشتر در جهت ارائه خدمات بهتر در آن قابل دسترسی باشد.

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستای رسالت و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی اهداف کتابخانه دیجیتال به شرح زیر:

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمایی، آموزش و توانمندسازی جامعه دانشگاهی

2-   ایجاد دسترسی منابع الکترونیکی معتبر و به‌روز به زبان فارسی و لاتین به جامعه دانشگاهی

3-   پشتیبانی از پژوهش و آموزش در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دانشگاه

4-   استفاده از فناوریهای نو و به روزرسانی مهارتهای کتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به جامعه دانشگاهی

5-    پرورش نیروی متخصص در حوزه کتابخانه دیجیتال و استفاده و جستجوی منابع الکترونیکی

6-   تامین و تجهیز فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع الکترونیکی

7-      برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مداوم برای استفاده منابع الکترونیکی

انواع  منابع قابل دسترس به صورت آن لاین :

1.  پایگاههای اطلاعاتی لاتین جهت جستجوی منابع شامل :

2.  مقاله

3.  کتاب

4. کارآزمایی بالینی

5.  ژورنال

6. اطلس

7. چندرسانه ای شامل فیلم و ویدئو

8. پایان نامه و رساله

9. منابع آموزشی مربوط به بیماران

10.منابع آموزشی تخصصی

11.مونوگرافهای دارویی

12.راهنماها

پایگاههای اطلاعاتی فارسی:

1- جستجوی مقالات

2- جستجوی همایشها

3- جستجوی ژورنالها

منابع چاپی که نسخه دیجیتال دارند:

1- کتابها

2- اطلسها

3- پایان نامه ها

حوزه های کاری:

1-     کنترل دسترسی:

·  ا یجاد لینک دسترسی به منابع خریداری شده به به محض اعلام از طریق دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت

·  حذف لینکهای دسترسی به منابعی که مدت قرارداد آنها به پایان رسیده به محض اعلام دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت یا پایش هفتگی کتابدار مربوطه

·  ایجاد لینک دسترسی به منابع معتبر رایگان موجود در وب جهت تسهیل و یکپارچه سازی دسترسی به منابع از طریق پورتال

2-  آموزش و پشتیبانی پژوهش با توانمندسازی از طریق کارگاههای آموزشی . ...

3-  پاسخگویی به صورت حضوری و آن لاین از طریق لینک پرسش از کتابدار

4-  نیازسنجی از جامعه دانشگاهی جهت اطلاع از نیازها و اعلام به دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت جهت ایجاد دسترسی به منابع جدید و مورد نیاز در صورت امکان

خط مشی دسترسی:

·       کلیه افراد در جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کاشان اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان در محیط دانشگاه می‌توانند از امکانات کتابخانه دیجیتال استفاده نمایند.

·       کلیه افراد در جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کاشان اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان می توانند در خارج دانشگاه از طریق VPN از کلیه امکانات کتابخانه دیجیتال استفاده نمایند.

·       بیمارستانهای خصوصی سطح شهر که زیر نظر دانشگاه نیستند با ارسال درخواست و تائید معاونت تحقیقات و فناوری و سپس از طریق مکاتبه معاونت با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه قادر به دسترسی به اطلاعات هستند.

·       افراد شاغل در مشاغل پزشکی و پیراپزشکی که زیر نظر دانشگاه نیستند با ارسال درخواست و تائید معاونت تحقیقات و فناوری و زیر نظر کتابخانه مرکزی قادر به دسترسی به اطلاعات به صورت حضوری در کتابخانه های دانشگاه هستند.

·       دسترسی به دیگر منابع دیجیتال دانشگاه از جمله کتابهای آن لاین، اطلسها، پایان نامه‌ها به جهت رعایت حقوق مولفین فقط با حضور در محل کتابخانه و درخواست از کتابدار مرجع امکان پذیر است.

الف: در ارتباط بادسترسی به لوح فشرده پایان نامه ها امکان دسترسی فقط برای اساتید راهنمای پایان نامه امکان پذیر است. برای دیگر افراد عضو فقط در صورت تائید استاد راهنمای   پایان نامه امکان پذیر است. دسترسی جهت خوانش اطلاعات به صورت کامل و پرینت یا کپی بخشهای محدودی وجود دارد و امکان پرینت کامل یا کپی لوح فشرده وجود ندارد.

ب: دسترسی به لوح فشرده اطلس و کتابها فقط برای اعضا و با دسترسی محدود امکان پذیر است. ( امکان کپی کامل یا بخش اعظم آن وجود ندارد.)

تبصره: افراد متقاضی برای استفاده از منابع در خارج دانشگاه از طریق تکمیل فرم و ارسال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه هم راستی‌آزمایی می شوند و هم دسترسی از طریق VPNبرای آنها ایجاد می شود.

نگهداری و ارائه خدمات:             

1-               کلیه امور فنی مربوط به پورتال کتابخانه دیجیتال بوسیله مسئول پورتال و زیر نظر مرکز آمار و فناوری دانشگاه انجام می‌گیرد.

2-               کلیه امور مربوط به محتوای پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه توسط کتابدار زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می‌گیرد.

3-               وظیفه نظارت بر عهده مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  دانشگاه است.