2:40:31 PM 1398 / 09 / 22
 
لیست کتب منتشر شده:

 

کتب استعلام شده در سال 1397

ردیف

عنوان کتاب

مؤلفین/ مترجمین

1

فیزیولوژی غدد و تولید مثل

تدوین دکتر نورالدینی

2

اصول و شیوه نامه های ایمنی زیستی در آزمایشگاههای پژوهشی و بالینی

تدوین دکتر حداد

3

رویکردهای نوین رفتاری در درمان اعتیاد

تدوین دکتر بنفشه

4

اصول مهندسی ایمنی سیستم در طراحی سامانه های فضایی

تدوین مهندس خواجه وندی

5

پپتیدهای داروئی با کاربردهای ضد میکروبی

تدوین دکتر پیروزمند

6

نظریه های میان دامنه پرستاری

تدوین دکتر تقدسی

7

انگل شناسی پزشکی به انضمام سؤالات آزمون دکترا و کارشناسی ارشد

تدوین دکتر اربابی

8

حسگرهای زیستی: مبانی و کاربردها

تدوین دکتر حداد

9

فیزیولوژی گردش خون

تدوین دکتر نورالدینی

10

ذهن آگاهی برای نوجوانان: کتاب کار برای غلبه بر خشم و پرخاشگری با کمک مهارتهایDBT وMBSR

ترجمه دکتر زهرا زنجانی

 

 

تاریخ به روز رسانی : 12/ 6/ 1398

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر